Het gebrek in het leerstuk van de zaakaansprakelijkheid

Het werk toont aan de hand van vele voorbeelden uit de rechtspraak aan dat sommige algemeen aanvaarde leerstellingen over het gebrek van de zaak niet met de realiteit overeenstemmen. Na een deconstructie wordt de theorie over het gebrek van de zaak weer opgebouwd. Daarbij wordt aansluiting gevonden bij algemene principes over aansprakelijkheid en worden ook verbanden gelegd met andere begrippen zoals oorzakelijkheid en bewaring.

Auteur(s):
Jochen Tanghe
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
17
boek | verschenen | 1e editie
maart 2022 | xxiv + 466 blz.

Hardback
€ 160,-


ISBN 9789400014633


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Volgens de huidige leer is men aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de gebrekkige zaken waarover men de bewaring heeft. Vele aansprakelijkheden worden door rechters op die manier uitgelegd, zoals onder meer deze voor schade door vallende bomen, brekende nutsleidingen en obstakels op de weg.
In dit boek wordt aangetoond dat deze uitleg niet voor al deze aansprakelijkheden even gepast is. In werkelijkheid worden ook andere aansprakelijkheden toegestaan dan deze voor schade veroorzaakt door de gebrekkige zaken zelf.

Door de algemeen gangbare leer te toetsen aan de beslissingen die rechters in werkelijkheid nemen, maakt Jochen Tanghe een originele en verfrissende analyse van een leerstuk dat dringend toe was aan verduidelijking. Aan de hand van vele voorbeelden toont de auteur aan dat sommige algemeen aanvaarde leerstellingen over het gebrek van de zaak niet overeenstemmen met de beslissingen die rechters blijken te nemen.
Na een deconstructie wordt de theorie over het gebrek van de zaak weer opgebouwd. Daarbij wordt aansluiting gevonden bij algemene principes over aansprakelijkheid en worden ook verbanden gelegd met andere begrippen zoals oorzakelijkheid en bewaring.

Dit boek is in het bijzonder interessant vanwege zijn unieke benadering. De juridische leer wordt niet beschouwd als een onwankelbaar geheel van directieve regels, maar wel als een wetenschappelijk-descriptieve omschrijving van de juridische realiteit, waarvan de accuraatheid kan worden getoetst aan rechterlijke beslissingen. Om die reden is het boek niet alleen interessant voor rechters, advocaten en andere praktiserende juristen, maar vormt het ook een voortreffelijke bijdrage aan de rechtswetenschap.

Dit boek is de handelsversie van het proefschrift waarmee Jochen Tanghe in 2021 aan de Universiteit Gent promoveerde tot Doctor in de Rechten onder promotorschap van prof. dr. Marc Kruithof. Momenteel is hij doctor-assistent in het vakgebied schadevergoedingsrecht.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Deel 1. Bestaande theorievorming over het gebrek van de zaak

Hoofdstuk 1. Begrippen (p. 21)

Hoofdstuk 2. Bewijs en verweer (p. 95)

Deel 2. De deconstructie van het intrinsiek gebrek

Hoofdstuk 1. De intrinsieke aard van het gebrek (p. 147)

Hoofdstuk 2. Kritiek (p. 175)

Deel 3. Een reconstructie van het gebrek

Hoofdstuk 1. Algemene principes over het gebrek (p. 261)

Hoofdstuk 2. Twee verschillende gebreken (p. 303)

Hoofdstuk 3. Inzichten over verantwoordelijkheid (p. 387)

Besluit en slotbevindingen (p. 409)

Addendum. Het voorstel tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht (p. 413)

Bibliografie (p. 423)

Trefwoordenregister (p. 459)

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: