Het (familie)bedrijf & De overdracht

Dit werk laat de bedrijfsleider en diens juridisch adviseur kennis maken met de diverse aspecten die bij een overdracht van een (familie) bedrijf aan bod komen. Het werk is opgebouwd rond een handige Q&A structuur: 69 vragen over 7 themata. Het eerste deel belicht de juridische aspecten van de overdracht, zowel in een niet-familiale als in een familiale sfeer. Het tweede deel van het boek gaat dieper in op de verdere niet-juridische omkadering van de overdracht.

Editor(s):
Steven Seyns, Dirk Clarysse
boek | verschenen | 1e editie
juni 2020 | iv + 147 blz.

Paperback
€ 74,-


ISBN 9789400012011


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Bij de overdracht van een familiebedrijf komt veel meer kijken dan het louter overdragen of overnemen. Naast de contractuele afspraken moet er mogelijk ook rekening worden gehouden met zowel fiscale als erfrechtelijke spelregels. Bovendien vraagt het emotionele aspect bij de overdracht van een onderneming in een familiale context bijzondere aandacht. Een loutere zakelijke benadering, zonder enige andere begeleiding of omkadering, zal zelden tot een gewenst resultaat leiden.

Deze uitgave laat de bedrijfsleider en diens juridisch adviseur kennis maken met de diverse aspecten die bij een overdracht van een (familie) bedrijf aan bod komen. Het werk is opgebouwd rond een handige Q&A structuur en opgedeeld in twee grote delen. Het eerste deel belicht de juridische aspecten van de overdracht, zowel in een niet-familiale als in een familiale sfeer. Het tweede deel van het boek gaat dieper in op de verdere niet-juridische omkadering van de overdracht, met onder meer aandacht voor family governance, het family charter, het belang van private equity, de waardering van de onderneming en het beheer van het vermogen na verkoop van het bedrijf.
In totaal zijn er 69 vragen over 7 themata.

Het werk staat onder de redactie van Steven Seyns en Dirk Clarysse. Aan het boek werkten mee: Dirk Clarysse, Kirsten Coeck, Elke Croppen, Gregory De Clercq, Pascale De Leenheer, Johan De Leenheer, Rob De Roo, Steven Maertens, Vincent Molly, Charlotte Romaen, Steven Seyns, Dimitri Van Damme

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Voorwoord (p. 5)

De overdracht: juridisch kader

1.1. De overdracht van het familiebedrijf in niet-familiale sfeer (p. 7)

1.2. De overdracht van het familiebedrijf in een familiale sfeer (p. 37)

De overdracht: omkadering

2.1. Emotionele aspecten bij een bedrijfsoverdracht (p. 77)

2.2. Familiale governance en het familiecharter (p. 91)

2.3. De opportuniteiten van private equity bij de overdracht van een familiebedrijf (p. 103)

2.4. Waardering van ondernemingen (p. 123)

2.5. Hoe uw vermogen beheren na de verkoop van uw bedrijf? (p. 141)