Het ethische beleid in zorginstellingen

In dit boek wordt de rechtspositie van de beheerder, het artsenkorps, de patiënten en de overheid hierbij onderzocht. Heel wat gevoelige thema’s komen aan bod. Daarnaast worden een reeks voorstellen geformuleerd om de toegang van patiënten tot euthanasie beter te beschermen.


Auteur(s):
Sylvie Tack
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
5
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2013 | xxviii + 628 blz.

Hardback
€ 189,-


ISBN 9789400003767


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De invoering van de Wet Patiëntenrechten, de Euthanasiewet en de Wet Palliatieve Zorg (2002) heeft geleid tot een explosie van richtlijnen, procedures en protocollen in Belgische zorginstellingen. Een dergelijk beleid vormt vaak ook een weerspiegeling van de ethische instellingsvisie rond levenseindezorg. In dit boek wordt de rechtspositie van de beheerder, het artsenkorps, de patiënten en de overheid hierbij onderzocht. Heel wat gevoelige thema’s komen aan bod, zoals ‘kan een instelling euthanasie verbieden?’, ‘zijn patiënten verplicht om niet wettelijk voorziene procedures te ondergaan?’ en ‘kan de overheid instellingen die de wet niet toepassen, sanctioneren?’. Daarnaast wordt een reeks voorstellen geformuleerd om de toegang van patiënten tot euthanasie beter te beschermen.

In dit boek wordt het ethische instellingsbeleid voor het eerst op uitgebreide wijze juridisch geanalyseerd. Het is bedoeld voor iedereen die actief is in het gezondheidsrecht (zoals ziekenhuisjuristen, advocaten, magistraten, academici en beleidsmakers) of vanuit de praktijk hiermee in aanraking komt (zoals beheerders van zorginstellingen, zorgverleners, patiëntenverenigingen, medische beroepsorganisaties, netwerken palliatieve zorg, ideologische verenigingen en ethici). .

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Sylvie Tack

INLEIDING (p. 1)

Sylvie Tack

DEEL I. HISTORISCHE CONTEXT VAN HET ETHISCHE INSTELLINGSBELEID IN BELGIË

DEEL II.BEGRIPPENKADER

DEEL III.DE ZORGINSTELLING ALS ETHISCHE NORMGEVER

DEEL IV.HET ETHISCHE INSTELLINGSBELEID EN DE RECHTEN VAN DE BEHEERDER

DEEL V.HET ETHISCHE INSTELLINGSBELEID EN DE RECHTEN VAN DE ARTSEN

DEEL VI.HET ETHISCHE INSTELLINGSBELEID EN DE RECHTEN VAN DE PATIËNTEN

DEEL VII.HET ETHISCHE INSTELLINGSBELEID EN DE TOEZICHTHOUDENDE ROL VAN DE OVERHEID

ALGEMENE BESLUITEN EN SLOTBESCHOUWINGEN (p. 581)

Sylvie Tack

Literatuuroverzicht en Trefwoordenregister (p. 593)

Sylvie Tack

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Sylvie Tack
ALGEMENE BESLUITEN EN SLOTBESCHOUWINGEN (p. 581)
Sylvie Tack
Literatuuroverzicht en Trefwoordenregister (p. 593)
Sylvie Tack

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks