Het EG-consumentenacquis: nu en straks

Consumentenbescherming vormt één van de instrumenten voor het zichtbaar maken van de voordelen van de Europese Unie. In hun bijdragen bieden de auteurs de lezer de kans en mogelijkheid te bepalen of de verwachting naar huidig en komend Europees (consumenten)recht wordt ingelost.
Editor(s):
Johan Meeusen, Gert Straetmans, Anne-Marie Van den Bossche
Reeks:
Studies Europees Recht UA
Volume:
5
boek | verschenen | 1e editie
december 2009 | x + 156 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400000117

Inhoud

De toekomst van het Europese consumentenbeleid doet zich uit het verleden kennen. Naast de groei van Europese regels ter bescherming van de consument is er in stijgende mate sprake van een daadwerkelijk betekenisvolle doorwerking van deze regels in de rechtsorde van de lidstaten. De analyse van oorsprong en ontwikkeling laat zien dat de door de Europese instellingen gekozen strategie voor de uitbouw ervan niet steeds dezelfde bleef.
Sinds 2006 plaatst de Europese Commissie het consumentenbeleid voluit in de “Agenda van de burger”. Consumentenbescherming vormt daarin één van de instrumenten voor het zichtbaar maken van de voordelen van de Unie. Wij, de consumenten van Europa, vormen mee de interne markt en verwachten van de overheid vertrouwenwekkende maatregelen.
In hun bijdragen bieden Gert Straetmans, Amaryllis Verhoeven, Henri Swennen en Ewoud Hondius de lezer de kans en mogelijkheid te bepalen of deze verwachting naar huidig en komend Europees (consumenten) recht wordt ingelost. Knelpunten worden niet verdoezeld, een open vooruit- en toekomstblik geboden. De lezer wacht menig boeiend uur.
Het boek “Het EG-consumentenacquis: nu en straks” vormt het vijfde deel in de Reeks Studies Europees Recht Universiteit Antwerpen.

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

HET EUROPESE CONSUMENTENACQUIS: GENESE EN TOEKOMSTBLIK (p. 1)

CONSUMENT EN INTERNE MARKT - BESCHOUWINGEN BIJ HET VOORSTEL VAN RICHTLIJN BETREFFENDE CONSUMENTENRECHTEN (p. 39)

HET VOORSTEL VAN RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN EN DE REGELING VAN ONEERLIJKE BEDINGEN IN OVEREENKOMSTEN (p. 55)

DE TOEKOMST VAN HET CONSUMENTENRECHT IN HET LICHT VAN HET VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN EN HET ONTWERP GEMEENSCHAPPELIJK REFERENTIEKADER (p. 101)

Over de reeks

Studies Europees Recht UA

Deze reeks bundelt de referaten van de studieavond die jaarlijks door de onderzoeksgroep Recht van de Europese Unie van de Universiteit Antwerpen, georganiseerd wordt op of rond 9 mei, de “Dag van Europa”.

Meer over deze reeks