Het Bestuursdecreet in perspectief

Dit boek kadert Vlaamse Bestuursdecreet binnen een ruimere maatschappelijke context en behandelt concrete veranderingen die het Bestuursdecreet aanbrengt aan de bestaande regelgeving en de impact ervan op verschillende actoren en bestuursrechtelijke leerstukken.

Editor(s):
Steven Van Garsse, Sofie Hennau, Dennis Fransen
boek | verschenen | 1e editie
april 2021 | xv + 321 blz.

Paperback
€ 74,-


ISBN 9789400011724

Inhoud

Het Vlaamse Bestuursdecreet trad in werking op 1 januari 2019 en omvat een aantal belangrijke nieuwigheden voor het Vlaamse bestuurlijke landschap. Het vertrekpunt is een herdachte visie op de Vlaamse overheid en lokale overheden: radicaal digitaal, transparant en met burgers als klanten.

Naast de integratie van diverse Vlaamse bestuurlijke decreten (Openbaarheidsdecreet, Decreet Deugdelijk Bestuur, Klachtendecreet, Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, MEP-decreet …) bracht dit decreet enkele belangrijke veranderingen en innovaties met zich mee.
Met dit boek wensen de auteurs het Bestuursdecreet onder de academische aandacht te brengen. De focus van het boek is tweeërlei. Enerzijds wordt het Vlaamse Bestuursdecreet gekaderd binnen een ruimere maatschappelijke context. Anderzijds behandelt het enkele concrete veranderingen die het Bestuursdecreet aanbrengt aan de bestaande regelgeving en de impact ervan op verschillende actoren en bestuursrechtelijke leerstukken. Het boek richt zich dan ook op advocaten publiekrecht, magistraten, administratieve overheden, lokale overheden, ambtenaren en academici.
Steven Van Garsse is hoogleraar bestuurs- en publiekrecht en vicedecaan aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, verbonden aan Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School, en advocaat aan de balie van Brussel.
Sofie Hennau is als doctor-assistent verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) van de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt.
Dennis Fransen is als doctoraatsonderzoeker staats- en bestuursrecht verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) van de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt.

Inhoudsopgave

Deel 1. Het Bestuursdecreet in breder perspectief

Hoofdstuk 1. Aanloop en krachtlijnen hervorming (p. 1)

Hoofdstuk 2. Het Vlaamse Bestuursdecreet in het licht van de horizontalisering van het bestuursrecht (p. 23)

Hoofdstuk 3. Het Bestuursdecreet en de bevoegdheidsverdeling – naar een Vlaams bestuursrecht? (p. 57)

Hoofdstuk 4. Het Bestuursdecreet – naar een codificatie van het Vlaamse bestuursrecht? (p. 95)

Hoofdstuk 5. Het Bestuursdecreet en de implementatie van het Unierecht (p. 111)

Deel 2. Het Bestuursdecreet: capita selecta

Hoofdstuk 1. Gevolgen van het Bestuursdecreet voor lokale overheden (p. 135)

Hoofdstuk 2. Participatie en klachtenbehandeling (p. 167)

Hoofdstuk 3. Toegang tot bestuursdocumenten (openbaarheid van bestuur) (p. 191)

Hoofdstuk 4. Het Bestuursdecreet en de Vlaamse overheid – focus op Corporate Governance (p. 255)

Hoofdstuk 5. De vrijwaring strategische belangen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest (p. 279)

Hoofdstuk 6. De invoering van een algemeen kader voor het gebruik van experimentwetgeving en regelluwe zones binnen de Vlaamse overheid (p. 291)