Het arbeidsauditoraat

Deze publicatie biedt een helder antwoord op de vragen over de bevoegdheidsomschrijving van het arbeidsauditoraat, de invulling daarvan in de dagelijkse praktijk en de (wettelijke) bevoegdheidsafbakening tussen het auditoraat en het ‘gemeen parket’.

Auteur(s):
Griet Provoost
Reeks:
Opstellen Arbeidsrecht
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
januari 2014 | xiv + 168 blz.

Paperback
€ 49,-


ISBN 9789400004740

Inhoud

De werking van justitie is meer dan ooit actueel. Het justitiële beleid en de nakende hervorming van het gerechtelijke landschap kunnen vandaag rekenen op ruime publieke aandacht. Daarbij verdwijnt de precieze missie van de onderscheiden korpsen en de visie op hun functioneren en de meerwaarde die ze bieden, wel eens naar de achtergrond.
Deze publicatie biedt een helder antwoord op de vragen over de bevoegdheidsomschrijving van het arbeidsauditoraat, de invulling daarvan in de dagelijkse praktijk en de (wettelijke) bevoegdheidsafbakening tussen het auditoraat en het ‘gemeen parket’. De auteur knoopt hiervoor aan bij de motieven voor de oprichting van het arbeidsauditoraat, bespreekt de oorspronkelijk toegemeten burgerlijke en strafrechtelijke bevoegdheid en de talrijke uitbreidingen ervan. Tot slot wordt vooruitgeblikt: welke plaats kan en moet het arbeidsauditoraat in de toekomst (blijven) invullen?

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. Waar komen we vandaan? – De situatie vóór de invoering van het Gerechtelijk Wetboek (p. 1)

Hoofdstuk 2. Het jaar nul – De toestand bij de invoering van het Gerechtelijk Wetboek (p. 13)

Hoofdstuk 3. Evolutie doorheen de tijd – De voornaamste wijzigingen sinds de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek (p. 51)

Hoofdstuk 4. Waar gaan we naartoe? De verwachtingen voor de toekomst (p. 107)

Bijlagen (p. 149)

Literatuuropgave (p. 157)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Bijlagen (p. 149)
Literatuuropgave (p. 157)

Over de reeks

Opstellen Arbeidsrecht

Met de reeks Opstellen arbeidsrecht streeft de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht van de Universiteit Antwerpen een drievoudig doel na: kwalitatief rechtswetenschappelijk onderzoek de nodige bekendheid verlenen; het studiewerk van de onderzoeksgroep (nog) beter profileren en een (bescheiden) bijdrage leveren tot het behoud van een consistent arbeidsrecht.
Al geruime tijd participeren de leden van deze Antwerpse onderzoekseenheid prominent aan de wetenschappelijke studie van het arbeidsrecht door artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, door monografieën, door onderzoeksrapporten en uiteraard ook door referatenbundels. Met de opstart van een publicatiereeks onder eigen naam wil de onderzoeksgroep de traditie van eigentijds kwalitatief onderzoekswerk continueren en bevestigen.
De reeks moet ook bijdragen tot een sterkere profilering van de onderzoekseenheid, van haar onderzoeksmethodiek en van de fundamentele waarden die de eenheid aankleeft in haar rechtsbeoefening. De arbeidsmarktcorrigerende functie van het arbeidsrecht, de grondrechtelijke emancipatorische dimensie en de rechtshomogene analyse van de rechtsfenomenen betreffen evenveel elementen die de wetenschappelijke demarche van de onderzoeksgroep tekenen. Door arbeidsrechtelijk onderzoek gegroepeerd te publiceren, streeft de onderzoeksgroep ernaar op zijn niveau bij te dragen tot het behoud van een consistente arbeidsrechtelijke bescherming. Het aantrekken van nieuwe onderzoekers met nieuwe inzichten vormt hierbij een sleutelelement, net zoals het bevorderen van transnationale studieprojecten.
Door te informeren en te verklaren wil de publicatiereeks het rechtswetenschappelijk argument helpen inbrengen in het wetgevend, jurisprudentieel en doctrinaal debat. De publicaties die in deze reeks worden opgenomen, werden aan een peer review onderworpen.
Redactie: Jan Buelens, Daniël Cuypers, Johan Peeters, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Kim Van Den Langenbergh en Anne Van Regenmortel.

Meer over deze reeks