Het ABC van de Douane

27 september 2022
Sint-Niklaas
€ 438,50 (incl. BTW)

Nieuwe datum: 27 september 2022

Het ABC van de Douane
Algemene basisbegrippen, belastingen, cases, douanewaarde en meer.

De douanereglementering is een geheel van voorschriften voor de in- en uitvoer van goederen. Met een basiskennis van de invoerreglementering voorkomt u problemen, bespaart u belastingen bij invoer en vermijdt u voorfinanciering ervan. Daarnaast is kennis van de uitvoerreglementering een absolute noodzaak wanneer u internationale handelstransacties afsluit.

Tijdens dit seminarie komen aan bod:

- Algemene basisbegrippen (terminologie, EORI, wetgeving, …)
- Belastingen (invoerrechten, antidumpingrechten, compenserende rechten, …) en btw
- Douanewaarde en douaneregelingen (tijdelijke invoer, actieve veredeling, passieve veredeling, douane-entrepots, …)
- Enig document
- Goederencode (belang, structuur, bindende tariefinlichtingen, …) en gunstregimes (preferenties, schorsingen, contingenten, …)
- Oorsprong van goederen
- Uitvoer(documenten)

De sprekers helpen u praktijkgericht en stapsgewijs op weg in het kluwen van wetten en reglementen. Praktische cases laten u toe de online tools (Tarbel, Access2Markets Database, …) zelf te gebruiken.


SPREKERS

Kerstien Celis, Lector logistiek HoGent, Odisee en AP
Josse Verbeken, Adviseur bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, docent aan het Centrum der Beroepsopleiding Douane


DOELGROEP

Elke professional in de internationale handel, import en export die kennis van douanewetgeving wil verfijnen.
Voorkennis is niet vereist.

Breng een laptop mee.

_______________

Voorlopig gaat deze opleiding ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers worden stipt op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.

_______________

Programma

8u30: Ontvangst met ontbijt

9u00: Aanvang seminarie

11u15: Koffiepauze

11u30: Hervatting seminarie

12u30: Lunchpauze

13u30: Hervatting seminarie

15u00: Koffiepauze

15u15: Hervatting seminarie

17u00: Voorzien einde

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Nieuwe datum!
Dinsdag 27 september 2022 │ Sint-Niklaas │ 8u30 – 17u00

King George Café
Driekoningenstraat 48
9100 Sint-Niklaas
Route


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 standaardpunten
ITAA: erkend voor 6,5 uur categorie A


PRIJS

€ 370 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, lunch- en koffiepauzes en de vierde editie van het handboek Douane en Accijnzen t.w.v. 65 euro. Indien u het handboek reeds in uw bezit heeft, kunt u de studiedag volgen zonder het boek. Contacteer ons via studiedag@intersentia.be.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.


INLICHTINGEN

Intersentia | studiedag@intersentia.be


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Douane en accijnzen (vierde editie)


Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch oogpunt. Na een overzicht van de evolutie van het douanebeleid in Europa en het wetgevende kader, worden de betrokken partijen besproken. Daarna volgen uitgebreide hoofdstukken over nomenclatuur en douanewaarde.

De auteurs behandelen het Import Control System en het Export Control System en de te vervullen verplichtingen bij aankomst en vertrek van goederen. Ze hebben daarbij bijzondere aandacht voor het invullen van het Enig Document. Daarnaast bespreken ze de oorsprong van goederen, de te overhandigen documenten bij invoer, transit en uitvoer, en de bijzondere regelingen als douane-entrepots, tijdelijke invoer, bijzondere bestemming en veredeling. Een apart hoofdstuk wo...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

27 september 2022 - Sint-Niklaas

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00