Hervormingen in het personen- en familierecht 2002

Dit boek brengt een exhaustief overzicht van alle gevolgen die deze ingrijpende wetshervorming meebrengt en biedt een aantal handige modellen aan voor de rechtspraktijk.
Auteur(s):
Frederik Swennen, Thierry Vansweevelt, Patrick Senaeve, Hilde Vanbockrijck, Johan Put, Christoph Castelein
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2003 | 410 blz.

Paperback
€ 89,-


ISBN 9789050953313

Inhoud

Op 1 augustus 2001 is de nieuwe voogdijwet in werking getreden.

De belangrijkste hervormingen zijn dat de instelling van de familieraad volledig wordt afgeschaft en dat de voogdij over minderjarigen slechts openvalt ingeval beide ouders overleden zijn of in de voortdurende onmogelijkheid zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen.

De taken en de bevoegdheid van de vrederechter bij de werking van de voogdij worden aanzienlijk uitgebreid.

Tal van andere hervormingen en moderniseringen worden doorgevoerd, niet enkel inzake de voogdij zelf, maar ook inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag over de goederen, het aangaan van een huwelijk, de ontvoogding, enz.

Dit boek brengt een exhaustief overzicht van alle gevolgen die deze ingrijpende wetshervorming meebrengt en biedt een aantal handige modellen aan voor de rechtspraktijk.

Met bijdragen van: F. Aps, Chr. De Wulf, Chr. Engels, S. Mosselmans, P. Senaeve, E. Vandendyck, U. Van den Plas, M. Verrycken en A. Wylleman

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.