Hervorming van het voogdijrecht

Op 1 augustus 2001 is de nieuwe voogdijwet in werking getreden. Dit boek brengt een exhaustief overzicht van alle gevolgen die deze ingrijpende wetshervorming meebrengt en biedt een aantal modellen aan voor de rechtspraktijk.


Editor(s):
Patrick Senaeve, J. Gerlo, F. Lievens
boek | verschenen | 1e editie
januari 2002 | 0 blz.

Paperback
€ 77,- € 110,-


ISBN 9789050952071

Inhoud

Op 1 augustus 2001 is de nieuwe voogdijwet in werking getreden.
De belangrijkste hervormingen zijn dat de instelling van de familieraad volledig wordt afgeschaft en dat de voogdij over minderjarigen slechts openvalt ingeval beide ouders overleden zijn of in de voortdurende onmogelijkheid zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen.
De taken en de bevoegdheid van de vrederechter bij de werking van de voogdij worden aanzienlijk uitgebreid.

Tal van andere hervormingen en moderniseringen worden doorgevoerd, niet enkel inzake de voogdij zelf, maar ook inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag over de goederen, het aangaan van een huwelijk, de ontvoogding, enz.
Dit boek brengt een exhaustief overzicht van alle gevolgen die deze ingrijpende wetshervorming meebrengt en biedt een aantal modellen aan voor de rechtspraktijk.

Met bijdragen van: F. Aps, Chr. De Wulf, Chr. Engels, S. Mosselmans, P. Senaeve, E. Vandendyck, U. Van den Plas, M. Verrycken en A. Wylleman.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: