Handels- en economisch recht in hoofdlijnen (tiende editie)

De nieuwe elfde editie (Ondernemingsrecht in hoofdlijnen) is beschikbaar vanaf september 2019 en kunt u hier bestellen. 

De tiende editie van dit klassieke handboek geeft een zo relevant mogelijk overzicht van het handels- en economisch recht en is zowel bestemd voor praktijkjuristen als voor studenten.

Auteur(s):
Eric Dirix, Reinhard Steennot, Hendrik Vanhees
Reeks:
In hoofdlijnen
Volume:
boek | verschenen | 10e editie
september 2014 | xviii + 538 blz.

Paperback
€ 95,-


ISBN 9789400005181


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Inhoud

De tiende editie van dit klassieke handboek geeft een zo relevant mogelijk overzicht van het handels- en economisch recht en is zowel bestemd voor praktijkjuristen als voor studenten.

Het handels- en economisch recht is sinds de vorige editie geen rustig bezit gebleken. Vooral tijdens de afgelopen jaren kwam het wetgevend werk in een stroomversnelling. De kroon op het werk is de invoering van het Wetboek Economisch Recht. Talrijke vertrouwde wetten, zoals de Wet Marktpraktijken, de Mededingingswet, de Wet Betalingsdiensten, de Handelsagentuurwet en de Alleenverkoopwet, vinden thans hun plaats in dit nieuwe wetboek volgens een vernieuwde systematiek.

Voor dit handboek is ook de opname van het recht van de intellectuele eigendom (met uitzondering van het Benelux merken- en modellenrecht) in Boek XI van het WER belangrijk. Daarnaast werden ook nog talrijke andere wetten gewijzigd. Te denken valt aan o.m. de Wet Financiële Zekerheden, de Wet Betalingsachterstand, de Protestwet en de Wet Onbeslagbaarheid Woning Zelfstandige. Wat het insolventierecht betreft, mag de zgn. Wijzigingswet van 27 mei 2013 hier niet onvermeld blijven. In deze nieuwe editie werden al deze wetswijzigingen nauwgezet verwerkt en op een overzichtelijke en toegankelijke wijze becommentarieerd.

Dit boek is in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijk referentiewerk dat onmisbaar is voor elkeen die het terrein van het handels- en economisch recht betreedt.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk I. Algemene regelen (p. 1)

Hoofdstuk II. Vennootschappen (p. 33)

Hoofdstuk III. Enige handelsovereenkomsten (p. 137)

Hoofdstuk IV. Elektronische handel (p. 161)

Hoofdstuk V. Waardepapieren, betalingsverkeer en krediettransacties (p. 167)

Hoofdstuk VI. Recht van de intellectuele eigendom (p. 197)

Hoofdstuk VII. Europees economisch recht (p. 283)

Hoofdstuk VIII. Belgisch economisch recht (p. 365)

Hoofdstuk IX. Einde van de handelsactiviteit (p. 465)

Trefwoordenregister (p. 521)

Over de reeks

In hoofdlijnen

De boeken in de reeks In hoofdlijnen geven een zo volledig mogelijk overzicht van uiteenlopende rechtstakken. In de boeken worden de basisbeginselen en – concepten van de behandelde rechtstak grondig geanalyseerd en toegelicht.
De reeks is zowel bestemd voor praktijkjuristen als studenten. De delen in de reeks vormen een onmisbaar referentiewerk én werkinstrument om de rechtstak te verkennen en te bestuderen.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: