Handel binnen de EU: een fiscale analyse (Dag 2)

22 Oktober 2020
Sint-Niklaas
€ 320,65 (incl. BTW)

Handel binnen de EU: een juridische én fiscale analyse

Twee apart te volgen dagen!

Dag 2. Fiscale aspecten (Btw en directe belastingen):
e-commerce, distributiecontracten, joint-ventures, van vaste inrichting
tot de oprichting of overname van een buitenlandse vennootschap…
22 oktober 2020 – Sint-Niklaas

Dag 1. Juridische aspecten:
e-commerce, distributiecontracten, joint-ventures, van vaste inrichting
tot de oprichting of overname van een buitenlandse vennootschap…
1 oktober 2020 – Sint-Niklaas


Deze studiedagen worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

_______________


SPREKERS DAG 2

Mr. Ine Lejeune, advocaat Ine Lejeune bv, gastprofessor VUB, professor Universiteit Wenen (WU) en auteur van het btw-zakboekje sinds 1997

Mevr. Nancy De Beule, partner PwC Tax Consultants

Mevr. Stephanie Van Hoydonck, senior manager PwC Tax Consultants


SPREKERS DAG 1

Mr. Elise De Baerdemaecker, advocaat-vennoot PwC Legal

Mr. Carolyne Vande Vorst, advocaat-vennoot PwC Legal

Mr. Stijn Claeys, advocaat-vennoot Racine

Mr. Pierre Queritet, advocaat-vennoot PwC Legal

Mr. Sara Vanderstraeten, advocaat PwC Legal

Mr. Stijn Vanbaelen, advocaat PwC Legal


DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

08u45: Registratie van de deelnemers
09u30: Start van de uiteenzetting (pauze rond 11u00)

Algemene inleiding door de voorzitster van de studiedag
mr. Ine Lejeune

E-commerce, online platformen en digitale diensten
mevr. Nancy De Beule, mevr. Stephanie Van Hoydonck en mr. Ine Lejeune
1. Analyse van de btw-aspecten:
- E-commerce van goederen:
▪ welke btw moet ik heffen bij de verkoop van goederen bij levering in een andere lidstaat van de unie? Wat is het verschil tussen B2B en B2C?
▪ vanaf wanneer moet ik mij voor B2C e-commerce van goederen registreren in een andere lidstaat en kan dat ook via het Éénloketsysteem (Mini One stop shop)?
▪ Facturatie-en andere aandachtspunten
▪ Wat is de impact bij verkoop van goederen via een online platform?
▪ Wat wijzigt er op 1 januari 2021 voor goederen die ingevoerd worden in de EU van buiten de Unie?
- Digitale diensten:
▪ wat zijn digitale diensten?
▪ wat is de plaats van de dienst voor B2B en B2C binnen de EU?
▪ hoe werken de regels voor B2C digitale diensten? De vermoedens en de documentatie ervan
▪ de toepasselijke tarieven en de mogelijke uitzonderingen voor elektronische boeken, kranten, magazines en andere publicaties
▪ vanaf wanneer moet ik mij voor B2C digitale diensten registreren in een andere lidstaat en kan dat ook via het Éénloketsysteem (Mini One stop shop)?
▪ Facturatie-en andere aandachtspunten
▪ Wat als mijn mijn B2C klanten buiten de EU wonen?
▪ Wat is de impact bij verkoop van digitale diensten via een online platform?
- Online platformen:
▪ Bijkomende aandachtspunten
▪ Rapporteringsverplichtingen en de hoofdelijke aansprakelijkheid in een aantal landen vandaag en vanaf 1 januari 2021

2. De directe belastingaspecten van e-commerce en de verkoop van digitale diensten
- Specifieke aandachtspunten
- Wat met transfer pricing?
- …

3. Wat brengt de toekomst op btw- en directe belastingvlak?
- Discussies in de EU: digital tax/service tax, advertising tax,…
- Impact van Brexit
- OESO werkzaamheden

13u00: Broodjesbuffet
13u45: Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u00)

Handelstussenpersonen en distributiecontracten in een internationale context en vaste inrichting. Analyse van Btw-aspecten en directe belastingen
mr. Ine Lejeune en mevr. Nancy De Beule
1. Handelstussenpersonen:
- Wat zijn de laatste relevante ontwikkelingen inzake het internationaal beroep doen op een handelsagent, makelaar of commissionair?
- Vanaf wanneer heb ik voor de btw een vaste inrichting?
- Wanneer heb ik voor de directe belastingen een buitenlandse vaste inrichting?
2. Distributieovereenkomsten:
- aandachtspunten qua concessie en franchising over de grenzen heen
- risico op een vaste inrichting voor de btw of voor de directe belastingen?

Joint-ventures, oprichting van een bijhuis, oprichting of overname van een buitenlandse vennootschap. Analyse van Btw-aspecten en directe belastingen
mevr. Nancy De Beule en mevr. Stephanie Van Hoydonck
1. Aandachtspunten bij:
- het afsluiten van contracten van joint-ventures over de grenzen heen
- de oprichting van een filiaal (bijhuis)
- de overname of de oprichting van een buitenlandse vennootschap
2. Aspecten inzake de fiscale behandeling van het personeel/management

17u15: Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u45: Voorzien einde

Praktische informatie

DATA & LOCATIE

Donderdag 22 oktober 2020| Sint-Niklaas

Serwir Hotel
Koningin Astridlaan 57
9100 Sint-Niklaas
Routebeschrijving

Donderdag 1 oktober 2020| Sint-Niklaas

Serwir Hotel
Koningin Astridlaan 57
9100 Sint-Niklaas
Routebeschrijving


TIMING
08u45: Ontvangst deelnemers
09u30: Start uiteenzetting (pauze rond 11u00)
13u00: Broodjesbuffet
13u45: Start uiteenzetting (pauze rond 15u00)
17u15: Laatste mogelijkheid tot vraagstelling
17u45: Voorzien einde


ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag
IAB: in aanvraag
BIBF: erkend voor 7 uur (per studiedag)
IBJ: in aanvraag
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

265 euro (excl. btw) voor de studiedag van 22 oktober of 1 oktober 2020

395 euro (excl. btw) voor de studiedag van 22 oktober én 1 oktober 2020

Deelnameprijs is inclusief relevante documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.


******

Cyclus

Deze opleiding is onderdeel van Handel binnen de EU: juridische én fiscale analyse. De onderstaande opleidingen maken deel uit van deze cyclus. U kunt telkens afzonderlijk dan wel voor de ganse cyclus inschrijven.
Voordeeltarief cyclus
€ 477,95

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

22 Oktober 2020 - Sint-Niklaas

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00