Handel binnen de EU: een juridische analyse

Sessie 1. E-commerce, online platformen en digitale diensten. Handelstussenpersonen en distributiecontracten
09:30 - 13:00
Sessie 2. Joint-ventures, vaste inrichting en oprichting of overname van een buitenlandse vennootschap
13:30 - 17:00
€ 320,65

Tijdens deze webinars (12 maart 2021) komen volgende topics aan bod:

Juridische aspecten: twee apart te volgen sessies over
e-commerce, distributiecontracten, joint-ventures, van vaste inrichting
tot de oprichting of overname van een buitenlandse vennootschap…


Mogelijkheid in te schrijven op twee aparte sessies in webinar-formule:
Sessie 1. E-commerce, online platformen en digitale diensten. Handelstussenpersonen en distributiecontracten

Sessie 2. Joint-ventures, vaste inrichting en oprichting of overname van een buitenlandse vennootschap

Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be


Tijdens dag 1 (26 februari 2021) komt volgende inhoud aan bod:

Fiscale aspecten (Btw en directe belastingen): twee apart te volgen sessies over
e-commerce, distributiecontracten, joint-ventures, van vaste inrichting
tot de oprichting of overname van een buitenlandse vennootschap…
Voor het volledige programma en inschrijving: klik hier


SPREKERS DAG 2 (12 maart 2021)

Mr. Elise De Baerdemaecker, advocaat-vennoot PwC Legal

Mr. Carolyne Vande Vorst, advocaat-vennoot PwC Legal

Mr. Stijn Claeys, advocaat-vennoot Racine

Mr. Pierre Queritet, advocaat-vennoot PwC Legal

Mr. Sara Vanderstraeten, advocaat-vennoot PwC Legal

Mr. Stijn Vanbaelen, advocaat PwC Legal


DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

09:30 -
Start Sessie 1 (pauze van 11u00-11u30)
09:30 - 13:00
Sessie 1. E-commerce, online platformen en digitale diensten. Handelstussenpersonen en distributiecontracten

SPREKERS
mr. Elise De Baerdemaecker, mr. Carolyne Vande Vorst en mr. Stijn Claeys

INHOUD

Sessie 1. E-commerce, online platformen en digitale diensten. Handelstussenpersonen en distributiecontracten

Algemene inleiding door de voorzitster van de webinar
mr. Elise De Baerdemaecker

BE en EU regelgeving inzake e-commerce, online platformen en digitale diensten
mr. Elise De Baerdemaecker en mr. Carolyne Vande Vorst

1. De basisregelgeving
- Marktpraktijken en consumentenbescherming (B2C)
- Algemene voorwaarden (B2B)
- Elektronische handel, elektronisch contracteren en de aansprakelijkheid van online dienstverleners
2. Bijzondere aandachtspunten
- Privacy en de bescherming van persoonsgegevens (GDPR en de regelgeving inzake elektronische communicatie (ePrivacy))
- Digitale handtekening en andere vertrouwensdiensten (eIDAS)
- Kwaliteitslabels en certificering voor e-commerce platformen (eg. becommerce) - het waarom en hoe?
3. Een blik op de toekomst
Een digitale toekomst voor Europa: overzicht van de nieuwe beleidslijnen die werden uitgestippeld rond o.m. data, AI en digitale diensten/platformen

Handelstussenpersonen en distributiecontracten in een internationale context
mr. Stijn Claeys

1. Handelstussenpersonen. Wat zijn de laatste relevante ontwikkelingen inzake het internationaal beroep doen op een handelsagent, makelaar of commissionair?
2. Distributieovereenkomsten: aandachtspunten qua concessie en franchising over de grenzen heen

13:30 -
Start Sessie 2 (pauze van 15u00-15u30)
13:30 - 17:00
Sessie 2. Joint-ventures, vaste inrichting en oprichting of overname van een buitenlandse vennootschap

SPREKERS
mr. Pierre Queritet, mr. Sara Vanderstraeten en mr. Stijn Vanbaelen

INHOUD

Sessie 2. Joint-ventures, vaste inrichting en oprichting of overname van een buitenlandse vennootschap

Contractuele, vennootschapsrechtelijke en sociaalrechtelijke aandachtspunten bij:
- direct business & payroll
- het afsluiten van contracten van joint-ventures en strategische allianties over de grenzen heen
- de oprichting van een vaste inrichting of een dochtervennootschap
- de overname of de oprichting van een buitenlandse vennootschap

17:00 -
Einde

Praktische informatie

DATA

Handel binnen de EU: een juridische analyse (Dag 2)
Vrijdag 12 maart 2021 | Webinars | 09u30-17u00


Handel binnen de EU: een fiscale analyse (Dag 1)
Vrijdag 26 februari 2021 | Webinars | 09u30-17u00


U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 6 punten (per studiedag)
IAB: erkend voor 6 uur (per studiedag)
BIBF: erkend voor 6 uur (per studiedag)
IBJ: erkend voor 6 punten (per studiedag)
IGO: tussenkomst bevestigd (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 145 (excl. btw) voor één sessie op 12 maart 2021 of één sessie op 26 februari, inclusief relevante documentatie

€ 265 (excl. btw) voor de twee sessies van 12 maart 2021 of de twee sessies van 26 februari, inclusief relevante documentatie

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.


******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

12 maart 2021 - Webinar
12 maart 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00