Handel binnen de EU: een fiscale analyse

Sessie 1. E-commerce, online platformen en digitale diensten
09:30 - 13:00
Sessie 2. Handelstussenpersonen en distributiecontracten in een internationale context en vaste inrichting. Analyse van Btw-aspecten en directe belastingen
13:30 - 17:00
€ 320,65

Tijdens deze webinars (26 februari 2021) komen volgende topics aan bod:

Fiscale aspecten (Btw en directe belastingen): twee apart te volgen sessies over
e-commerce, distributiecontracten, joint-ventures, van vaste inrichting
tot de oprichting of overname van een buitenlandse vennootschap…


Mogelijkheid in te schrijven op twee aparte sessies in webinar-formule:
Sessie 1. E-commerce, online platformen en digitale diensten

Sessie 2. Handelstussenpersonen en distributiecontracten in een internationale context en vaste inrichting. Analyse van Btw-aspecten en directe belastingen

Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be


Tijdens dag 2 (12 maart 2021) komt volgende inhoud aan bod:

Juridische aspecten: twee apart te volgen sessies over
e-commerce, distributiecontracten, joint-ventures, van vaste inrichting
tot de oprichting of overname van een buitenlandse vennootschap…
Voor het volledige programma en inschrijving klik hier


SPREKERS DAG 1 (26 februari 2021)

Mr. Ine Lejeune, advocaat Ine Lejeune bv, gastprofessor VUB, professor Universiteit Wenen (WU) en auteur van het btw-zakboekje sinds 1997

Mevr. Nancy De Beule, partner PwC Tax Consultants

Mevr. Stephanie Van Hoydonck, senior manager PwC Tax Consultants

De heer Gilles Franssens, senior manager PwC Tax Consultants


DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

09:30 -
Start Sessie 1 (pauze van 11u00-11u30)
09:30 - 13:00
Sessie 1. E-commerce, online platformen en digitale diensten

SPREKERS
mevr. Nancy De Beule, mevr. Stephanie Van Hoydonck, dhr. Gilles Franssens en mr. Ine Lejeune

INHOUD

Sessie 1. E-commerce, online platformen en digitale diensten

1. Setting the scene
- Impact van groeiende globalisatie, cost-cutting en digitalisering op operating model en groepsstructuur
▪ Verhoogde e-commerce activiteiten
▪ War for talent leidt tot meer verspreide localisatie
▪ Meer aandacht en verstrengde positie vaste inrichting
▪ Nood om kosten te besparen (zeker post-COVID) en verhoging van efficiëntie in operating model

2. Analyse van de btw-aspecten:
Digitale diensten:
- wat zijn digitale diensten?
- de toepasselijke tarieven en de mogelijke uitzonderingen voor elektronische boeken, kranten, magazines en andere publicaties
- de plaats van de dienst voor digitale diensten aan B2B klanten binnen en buiten de EU. Hoe moet de btw worden voldaan?
▪ wat is een B2B en een B2C klant? Wat met online platformen?
▪ de plaats van de dienst
▪ voldoening van de btw
▪ wanneer heb ik of mijn B2B klant voor de btw een vaste inrichting? Impact ervan op de plaats van de dienst en de voldoening van de btw.
▪ facturatie- en andere aandachtspunten (vb. wat met FinTech?)
- hoe werken de regels voor B2C digitale diensten in the EU?
▪ de plaats van de dienst: de vermoedens en de documentatie ervan
▪ voldoening van de btw
vanaf wanneer moet ik mij voor B2C digitale diensten registreren in een andere lidstaat en kan dat ook via het Éénloketsysteem (Mini One stop shop)?
▪ moet ik een factuur uitreiken?
▪ andere aandachtspunten
▪ wat is de impact bij verkoop van digitale diensten via een online platform?
▪ wat als mijn mijn B2C klanten buiten de EU wonen?
- online platformen: bijkomende aandachtspunten
- impact van Brexit

B2C E-commerce van goederen:
- hoe werken de regels voor B2C E-commerce van goederen in de EU?
▪ wat is het verschil tussen B2B en B2C?
▪ plaats van de levering
▪ toepasselijk tarief
▪ voldoening van de BTW: vanaf wanneer moet ik mij voor B2C e-commerce van goederen registreren in een andere lidstaat en kan dat ook via het Éénloketsysteem (One stop shop)?
▪ facturatie-en andere aandachtspunten
- wat is de impact bij verkoop van goederen via een online platform?
- wat wijzigt er op 1 juli 2021 voor goederen die ingevoerd worden in de EU van buiten de Unie?
- impact van Brexit
-uitwisseling van betalingsinformatie vanaf 1 januari 2024

Online platformen:
- bijkomende aandachtspunten
- rapporteringsverplichtingen en de hoofdelijke aansprakelijkheid in een aantal landen vandaag en vanaf 1 juli 2021

13:30 -
Start Sessie 2 (pauze van 15u00-15u30)
13:30 - 17:00
Sessie 2. Handelstussenpersonen en distributiecontracten in een internationale context en vaste inrichting. Analyse van Btw-aspecten en directe belastingen

SPREKERS
mr. Ine Lejeune, mevr. Nancy De Beule en mevr. Stephanie Van Hoydonck

INHOUD

Sessie 2. Handelstussenpersonen en distributiecontracten in een internationale context en vaste inrichting. Analyse van Btw-aspecten en directe belastingen
mr. Ine Lejeune en mevr. Nancy De Beule

1. Handelstussenpersonen:
- Wat zijn de laatste relevante ontwikkelingen inzake het internationaal beroep doen op een handelsagent, makelaar of commissionair?
- Vanaf wanneer heb ik voor de btw een vaste inrichting?
- Wanneer heb ik voor de directe belastingen een buitenlandse vaste inrichting?
2. Distributieovereenkomsten:
- aandachtspunten qua concessie en franchising over de grenzen heen
- risico op een vaste inrichting voor de btw of voor de directe belastingen?

Joint-ventures, oprichting van een bijhuis, oprichting of overname van een buitenlandse vennootschap. Analyse van Btw-aspecten en directe belastingen
mevr. Nancy De Beule en mevr. Stephanie Van Hoydonck

1. Aandachtspunten bij:
- het afsluiten van contracten van joint-ventures over de grenzen heen
- de oprichting van een filiaal (bijhuis)
- de overname of de oprichting van een buitenlandse vennootschap
2. Aspecten inzake de fiscale behandeling van het personeel/management

17:00 -
Einde

Praktische informatie

DATA

Handel binnen de EU: een fiscale analyse (Dag 1)
Vrijdag 26 februari 2021 | Webinars | 09u30-17u00


Handel binnen de EU: een juridische analyse (Dag 2)
Vrijdag 12 maart 2021 | Webinars | 09u30-17u00


U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 6 punten (per studiedag)
IAB: erkend voor 6 uur (per studiedag)
BIBF: erkend voor 6 uur (per studiedag)
IBJ: erkend voor 6 punten (per studiedag)
IGO: tussenkomst bevestigd (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 145 (excl. btw) voor één sessie op 26 februari of één sessie op 12 maart 2021, inclusief relevante documentatie

€ 265 (excl. btw) voor de twee sessies van 26 februari of de twee sessies van 12 maart 2021, inclusief relevante documentatie


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.


******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

26 februari 2021 - Webinar
26 februari 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00