Handboek Vlaamse erfbelasting (tweede editie)

Nieuwe editie!

In het Handboek Vlaamse erfbelasting vindt de lezer een bondig maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. De auteur verwijst naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de belangijkste rechtsleer, rechtspraak en de fiscale praktijk van de Vlaamse belastingdienst.

- De overzichtelijke structuur helpt problemen te situeren en aanknopingspunten te vinden voor het oplossen ervan.
- Volledig geactualiseerd en voorzien van praktijkvoorbeelden en oefeningen.
- Voor studenten en beroepsmensen actief in het notariaat, de advocatuur, het bedrijfsleven en de juridische adviesverlening.
Auteur(s):
Ayfer Aydogan
Reeks:
Fiscale Handboeken
Volume:
boek | verschenen | 2e editie
januari 2023 | x + 234 blz.

Paperback
€ 110,-


ISBN 9789400014411


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 37,-

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In het Handboek Vlaamse erfbelasting vindt de lezer een bondig maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. Het boek volgt de structuur van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en verwijst naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de belangrijkste rechtsleer, rechtspraak en de fiscale praktijk van de Vlaamse Belastingdienst. De auteur formuleert ook persoonlijke kanttekeningen die de lezer aanzetten tot kritische reflectie.

- De overzichtelijke structuur helpt problemen te situeren en aanknopingspunten te vinden voor het oplossen ervan.
- Volledig geactualiseerd en voorzien van praktijkvoorbeelden en oefeningen.
- Voor studenten en beroepsmensen actief in het notariaat, de advocatuur, het bedrijfsleven en de juridische adviesverlening.

Over de auteur

Ayfer Aydogan is doctor in de rechten (UAntwerpen) en master in het notariaat (VUBrussel). Zij is verbonden aan de balie van Antwerpen (ECGB Advocaten) en gespecialiseerd in de juridische en fiscale afhandeling van erfenissen. Ayfer Aydogan publiceert regelmatig en is een veelgevraagd spreekster tijdens studiedagen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Ayfer Aydogan

I. Inleiding (p. 1)

II. Belastbaar voorwerp (p. 15)

III. Belastingplichtigen (p. 59)

IV. Belastbare grondslag (p. 61)

V. Tarieven (p. 121)

VI. Verminderingen (p. 143)

VII. Vrijstellingen (p. 155)

VIII. Wijze van heffing (p. 169)

IX. Inning en invordering (p. 171)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Ayfer Aydogan
I. Inleiding (p. 1)

Over de reeks

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

Meer over deze reeks