Handboek vennootschapsbelasting 2020-2021

In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Z? geeft duidel?ke antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat z?n de belastbare winsten? Wat z?n de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek en aftrek voor risicokapitaal? Ze besluit met het fiscale regime dat wordt toegepast b? de vereffening van een vennootschap en b? herstructureringen.

- Met uitgebreide voorbeelden ter verheldering van fi scaaltechnisch moeil? ke regimes.
- Volledig geactualiseerd.
Auteur(s):
Inge Van De Woesteyne
Reeks:
Fiscale Handboeken
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
september 2020 | xxvi + 612 blz.

Paperback
€ 55,30 € 79,-


ISBN 9789400011649


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Zij geeft duidelijke antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat zijn de belastbare winsten? Wat zijn de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek en aftrek voor risicokapitaal? Ze besluit met het fiscale regime dat wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij herstructureringen.

- Met uitgebreide voorbeelden ter verheldering van fi scaaltechnisch moeilij ke regimes.
- Volledig geactualiseerd.

Inhoud

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting (p. 1)

Hoofdstuk 2. Grondslag van de vennootschapsbelasting (p. 15)

Hoofdstuk 3. Eerste bewerking: vaststellen van het fiscaal resultaat (p. 37)

Hoofdstuk 4. Tweede bewerking: omdeling volgens oorsprong (p. 283)

Hoofdstuk 5. Derde bewerking: aftrek van de bij verdrag vrijgestelde winsten en niet-belastbare bestanddelen (p. 291)

Hoofdstuk 6. Vierde bewerking: DBI-aftrek en vrijgestelde roerende inkomsten (p. 299)

Hoofdstuk 7. Vijfde en zesde bewerking: aftrek voor octrooi-inkomsten en aftrek voor innovatie-inkomsten (p. 327)

Hoofdstuk 8. Zevende bewerking: investeringsaftrek (p. 347)

Hoofdstuk 9. Achtste bewerking: aftrek van de groepsbijdrage (p. 361)

Hoofdstuk 10. Aftrekken van de tweede korf (p. 367)

Hoofdstuk 11. Gewoon stelsel van aanslag (p. 403)

Hoofdstuk 12. Afzonderlijke aanslagen (p. 415)

Hoofdstuk 13. Voorafbetalingen (p. 439)

Hoofdstuk 14. Verrekeningen (p. 447)

Hoofdstuk 15. Kapitaalvermindering (p. 463)

Hoofdstuk 16. Vereffening en fiscale gelijkstellingen (p. 477)

Hoofdstuk 17. Gedeeltelijke verdeling en verkrijging van eigen aandelen (p. 505)

Hoofdstuk 18. Fusie, splitsing en partiële splitsing (p. 519)

Hoofdstuk 19. Inbreng van een bedrijfsafdeling of algemeenheid van goederen (p. 597)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Inge Van De Woesteyne
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting (p. 1)
Hoofdstuk 2. Grondslag van de vennootschapsbelasting (p. 15)

Over de reeks

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: