Handboek transportrecht

Dit boek geeft een antwoord op de vele rechtsvragen die rijzen bij geschillen inzake het vervoer van goederen en personen. In 18 hoofdstukken komt systematisch het recht aan bod dat de verschillende vervoermodi beheerst.
Auteur(s):
Jan Loyens
boek | verschenen | 1e editie
september 2011 | xxiv + 677 blz.

Hardback
€ 129,50 € 185,-


ISBN 9789400002265

Inhoud

Bekroond met de Prijs François Genicot 2011
Dit boek geeft een antwoord op de vele rechtsvragen die rijzen bij geschillen inzake het vervoer van goederen en personen. In 18 hoofdstukken komt systematisch het recht aan bod dat de verschillende vervoermodi beheerst. Zo komen de gelijkenissen maar vaak ook de grote verschillen tot uiting in het recht van het spoor-, weg-, lucht- en zeevervoer alsmede in de binnenvaart. Ondanks die grote verscheidenheid inzake termijnen, vormvoorschriften, vervoerdocumenten, ontheffingsgronden, periode van aansprakelijkheid en rechtsmacht, is er in het internationaal (verdrags)recht inzake vervoer toch een grootste gemene deler te vinden. De opeenvolgende verdragen in het land- en het zeevervoer hebben elkaar immers onmiskenbaar beïnvloed.
De dwarsdoorsnede evenals de vergelijking van de verschillende vervoermodi doen gemeenschappelijke beginselen naar voren komen, die in dit boek meestal omschreven worden als ‘eengemaakt vervoerrecht’.
Het Handboek transportrecht is een omvangrijk naslagwerk geworden, waarin de privaatrechtelijke verhoudingen tussen de vervoerder en de goederenbelanghebbende of de reiziger alsmede tussen de vervoerders onderling minutieus worden ontleed. Het is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, expediteurs en eenieder die op een professionele wijze betrokken is bij de complexe materie die het transportrecht is.

“Mr. Jan Loyens heeft een prachtig werk afgeleverd. Iedereen die van ver of van dichtbij met het transportrecht in aanraking komt, moet hem hiervoor dankbaar zijn.”
uit het voorwoord van Eric Dirix
“European Transport Law beveelt dit opus met internationale impact en tal van verwijzingen naar rechtsleer en rechtspraak, en waarin o.m. overzichtelijk alle Belgische cassatieuitspraken inzake vervoer werden opgenomen, ten zeerste en warm aan.”
in ETL, VOL XLVI n° 4, 2011

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: