Handboek socialezekerheidsrecht (tiende editie) - paperback

De auteurs van dit toonaangevende handboek leggen de structuur bloot van de Belgische sociale zekerheid en bevorderen daarbij het inzicht in historische ontwikkelingen, de structuur en het gedachtegoed ervan, die een voorwaarde zijn om bestaande regelingen en de zin ervan goed te begrijpen.

- Hét basiswerk over het socialezekerheidsrecht.
- Uitgebreide trefwoordenlijst en goede selectie verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer maken dit boek een uitstekende basis voor doelgericht opzoekingswerk.
- Voor specialisten socialezekerheidsrecht en voor zij die occasioneel met de materie te maken hebben.

Auteur(s):
Jef Van Langendonck, Yves Jorens, Freek Louckx, Yves Stevens
boek | verschenen | 10e editie
februari 2020 | xxxii + 744 blz.

Paperback
€ 185,-


ISBN 9789400011571


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 45,-

Inhoud


De tiende editie van dit toonaangevende handboek ontleedt de beginselen van het volledige Belgische socialezekerheidsrecht, rekening houdende met de talrijke wijzigingen naar aanleiding van de zesde staatshervorming. De auteurs hebben bewust vermeden te zeer in detail te treden: het zijn de hoofdlijnen, de algemene beginselen die hier duidelijk in kaart worden gebracht. Zowel de specialist als degene die occasioneel met deze materie te maken heeft, vindt in dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht. Door de doordachte opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt u gemakkelijk het antwoord op uw vragen en dringt u snel door tot de kern van de zaak.

De goede en evenwichtige selectie van verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer maken van dit boek de ideale basis voor doelgericht opzoekingswerk.

Het Handboek socialezekerheidsrecht is dan ook hét basiswerk over het socialezekerheidsrecht en een ideaal instrument voor de student. In dit werk krijgt u naast oplossingen voor socialezekerheidsproblemen ook een duidelijk inzicht in de historische ontwikkelingen, de structuur en het achterliggende gedachtegoed van de sociale zekerheid.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.