Handboek socialezekerheidsrecht (tiende editie) - gebonden


Dit standaardwerk verschaft u naast oplossingen voor socialezekerheidsproblemen ook een duidelijk inzicht in de historische ontwikkelingen, de structuur en het achterliggende gedachtegoed van de sociale zekerheid.

Auteur(s):
Jef Van Langendonck, Yves Jorens, Freek Louckx, Yves Stevens
boek | verschenen | 10e editie
februari 2020 | xxxiv + 744 blz.

Hardback
€ 136,15 € 194,50


ISBN 9789400011588

Inhoud


De tiende editie van dit toonaangevende handboek ontleedt de beginselen van het volledige Belgische socialezekerheidsrecht, rekening houdende met de talrijke wijzigingen naar aanleiding van de zesde staatshervorming. De auteurs hebben bewust vermeden te zeer in detail te treden: het zijn de hoofdlijnen, de algemene beginselen die hier duidelijk in kaart worden gebracht. Zowel de specialist als degene die occasioneel met deze materie te maken heeft, vindt in dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht. Door de doordachte opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt u gemakkelijk het antwoord op uw vragen en dringt u snel door tot de kern van de zaak.

De goede en evenwichtige selectie van verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer maken van dit boek de ideale basis voor doelgericht opzoekingswerk.

Het Handboek socialezekerheidsrecht is dan ook hét basiswerk over het socialezekerheidsrecht. In dit werk krijgt u naast oplossingen voor socialezekerheidsproblemen ook een duidelijk inzicht in de historische ontwikkelingen, de structuur en het achterliggende gedachtegoed van de sociale zekerheid.

Inhoudsopgave

Deel I. Algemeen deel

Hoofdstuk 1. Begrip en situering (p. 1)

Hoofdstuk 2. Fundamentele problematiek (p. 13)

Hoofdstuk 3. Geschiedenis van het Belgische stelsel (p. 41)

Hoofdstuk 4. Het recht op sociale zekerheid als mensenrecht (p. 59)

Hoofdstuk 5. Bestuurlijke organisatie (p. 75)

Deel II. Bijdragenregelingen

Inleiding: de RSZ-wet (p. 119)

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied (p. 127)

Hoofdstuk 2. Bijdragen (p. 189)

Hoofdstuk 3. Bijzondere crisismaatregelen (p. 243)

Deel III. Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Hoofdstuk 1. De arbeidsongevallenregeling (p. 273)

Hoofdstuk 2. De beroepsziekten (p. 337)

Deel IV. Geneeskundige verzorging

Inleiding (p. 355)

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied (p. 361)

Hoofdstuk 2. Voorwaarden (p. 373)

Hoofdstuk 3. Uitsluitingsgronden (p. 383)

Hoofdstuk 4. Prestaties (p. 397)

Hoofdstuk 5. Vaststelling van de tarieven (p. 431)

Deel V. Arbeidsongeschiktheid

Hoofdstuk 1. De ZIV-uitkeringsverzekering (p. 445)

Hoofdstuk 2. Uitkering voor gehandicapten (p. 487)

Deel VI. Werkloosheid

Hoofdstuk 1. De eigenlijke werkloosheidsverzekering (p. 493)

Hoofdstuk 2. Bijzondere regeling voor zelfstandigen: het overbruggingsrecht (p. 561)

Hoofdstuk 3. Het recht op maatschappelijke integratie (p. 567)

Deel VII. Pensioenen

Inleiding (p. 593)

Hoofdstuk 1. Werknemerspensioenen (p. 605)

Hoofdstuk 2. De zelfstandigen (p. 627)

Hoofdstuk 3. Pensioenen overheidspersoneel (p. 639)

Hoofdstuk 4. De inkomensgarantie voor ouderen (p. 657)

Deel VIII. Supranationaal en regionaal recht

Hoofdstuk 1. Europees recht (p. 667)

Hoofdstuk 2. Regionaal recht (p. 695)

Zaakregister (p. 723)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek