Handboek personenbelasting 2022-2023

Nieuwe editie - verschijnt in september 2022

Dit handboek biedt inzicht in de personenbelasting, vanuit het standpunt van de fiscale administratie en vanuit de interpretatie ervan in de fiscale rechtspraak. Het geeft duidelijke antwoorden op vragen als: Wat is het toepassingsgebied van de personenbelasting? Wat met de inkomsten uit roerende goederen en kapitalen? Welke zijn de verschillende soorten beroepsinkomsten en voorheffingen?

- Met een geïntegreerde oefening, waarmee de student zijn kennis van de materie kan testen.
- Overzichtelijke omschrijving van de basisregels én diepgaande gespecialiseerde informatie.
Auteur(s):
Inge Van De Woesteyne
Reeks:
Fiscale Handboeken
Volume:
boek | verwacht | 1e editie
september 2022 | 800 blz.

Paperback
€ 89,-


ISBN 9789400014442


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-


Verschijnt 10 september 2022

Inhoud

In dit handboek wordt de materie van de personenbelasting gestructureerd en op een originele manier behandeld. Zowel het standpunt van de fiscale administratie als de interpretatie ervan in de fiscale rechtspraak komen aan bod.

Het boek geeft een duidelijk antwoord op klassieke vragen zoals: wat is het toepassingsgebied van de personenbelasting? Hoe wordt de personenbelasting berekend? Hoe zit het met inkomsten uit onroerende goederen en met inkomsten uit roerende goederen en kapitalen? Wat zijn de beroepsinkomsten en beroepskosten? Wanneer heeft men te maken met diverse inkomsten?

Het belangrijkste aspect bij de berekening van de personenbelasting is de toepassing van de verschillende belastingverminderingen. Sinds de zesde staatshervorming geldt een onderscheid tussen federale en gewestelijke belastingverminderingen, wat de berekening van de personenbelasting ingewikkeld maakt. Het handboek behandelt de gewestelijke belastingverminderingen zoals deze bestaan in het Vlaamse Gewest.

Het handboek kan op verschillende niveaus worden gelezen, afhankelijk van de behoefte van de lezer. Naast een overzichtelijke omschrijving van de basisregels en -structuur, geeft de auteur ook meer gedetailleerde informatie. Daardoor is het handboek interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van de personenbelasting.

Het handboek wordt afgesloten met een geïntegreerde oefening (aanslagjaar 2022) die toelaat de kennis van de materie te testen. De oplossing wordt eveneens ter beschikking gesteld.

***

Prof. dr. Inge Van De Woesteyne promoveerde in 1999 tot doctor in de rechten met het proefschrift “Verdeling, fusie en splitsing van vennootschappen in de inkomstenbelasting. Het spanningsveld tussen de boekhoudkundige verwerking en de fiscale behandeling”. Ze legt zich binnen de onderzoeksgroep Fiscaal recht van de UGent toe op de personenbelasting, vennootschapsbelasting en het boekhoudrecht.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

Meer over deze reeks