Handboek personenbelasting 2018-2019

Dit handboek benadert gestructureerd en op een originele manier de materie van de personenbelasting. Er wordt zowel aandacht besteed aan het standpunt van de fiscale administratie als aan de interpretatie die men terugvindt in de fiscale rechtspraak.
Auteur(s):
Inge Van De Woesteyne
Reeks:
Fiscale Handboeken
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
september 2018 | xxxvi + 852 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789400009356


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit handboek benadert gestructureerd en op een originele manier de materie van de personenbelasting zoals van toepassing na de zesde staatshervorming. Er wordt zowel aandacht besteed aan het standpunt van de fiscale administratie als aan de interpretatie die men terugvindt in de fiscale rechtspraak. Het handboek kan op verschillende niveaus worden gelezen naargelang de behoeften van de lezer. Naast een overzichtelijke omschrijving van de basisregels en basisstructuur wordt zo veel mogelijk ook meer gedetailleerde informatie gegeven.

Het boek geeft een duidelijk antwoord op klassieke vragen zoals: wat is het toepassingsgebied van de personenbelasting, wat zijn de onroerende, roerende, beroeps- en diverse inkomsten en hoe wordt de personenbelasting berekend? Het belangrijkste aspect bij de berekening van de personenbelasting is de toepassing van de verschillende belastingverminderingen.

Deze unieke benadering maakt het handboek interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die regelmatig in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van de personenbelasting.Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting (p. 1)

Hoofdstuk 2. De berekening van de personenbelasting (p. 17)

Hoofdstuk 3. Inkomsten van onroerende goederen (p. 35)

Hoofdstuk 4. Inkomsten van roerende goederen en kapitalen (p. 107)

Hoofdstuk 5. Beroepsinkomsten (p. 167)

Hoofdstuk 6. Winst (p. 175)

Hoofdstuk 7. Baten van vrije beroepen, ambten, posten en winstgevende bezigheden (p. 329)

Hoofdstuk 8. Winsten en baten i.v.m. een voorheen uitgeoefende werkzaamheid (p. 347)

Hoofdstuk 9. Bezoldigingen van loon- en weddetrekkenden (p. 371)

Hoofdstuk 10. Bezoldigingen van bedrijfsleiders (p. 477)

Hoofdstuk 11. Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (p. 503)

Hoofdstuk 12. Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen (p. 507)

Hoofdstuk 13. Huwelijksquotiënt en toekenning meewerkende echtgenoot (p. 551)

Hoofdstuk 14. Bedrijfsvoorheffing (p. 557)

Hoofdstuk 15. Diverse inkomsten (p. 573)

Hoofdstuk 16. Totaal netto-inkomen (p. 621)

Hoofdstuk 17. Van het totale netto-inkomen aftrekbare bestedingen (p. 625)

Hoofdstuk 18. Toepassen van de belastingtarieven (p. 637)

Hoofdstuk 19. Berekening van de hoofdsom (p. 643)

Hoofdstuk 20. Federale en gewestelijke personenbelasting (p. 687)

Hoofdstuk 21. Verdere berekening (p. 793)

Oefening (p. 819)

Oplossing (p. 823)

Geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2018 en 2019 (p. 839)

Over de reeks

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

Meer over deze reeks