Handboek overleveringsrecht

In dit boek wordt een overzicht gegeven en een analyse gemaakt van het overleveringsrecht, waarbij op beknopte wijze de verschillen met het klassieke uitleveringsrecht worden aangegeven.
Auteur(s):
Hanne Sanders
boek | verschenen | 1e editie
juli 2011 | xvi + 370 blz.

Hardback
€ 66,50 € 95,-


ISBN 9789400002340

Inhoud

Op 13 juni 2002 is het Kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie aangenomen. De bepalingen van dit kader besluit zijn in de plaats gekomen van de overeenkomstige bepalingen van de ter zake van uitlevering toepasselijke verdragen in de betrekkingen tussen de lidstaten van de Europese Unie. Het uitleveringsregime binnen de Europese rechtsruimte is hiermee vervangen door een vereenvoudigde regeling van overlevering.
In dit nieuwe systeem vindt overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie enkel nog plaats op grond van een Europees aanhoudingsbevel. In dit boek, nuttig voor practici en theoretici, wordt een overzicht gegeven en een analyse gemaakt van het overleveringsrecht, waarbij op beknopte wijze de verschillen met het klassieke uitleveringsrecht worden aangegeven. Aan de orde komen onder meer: de oorsprong van het Europees aanhoudingsbevel, de bronnen en het toepassingsgebied, de overleveringsprocedure, de voorwaarden voor overlevering (weigeringsgronden), het uitvaardigen van een Europees aanhoudings bevel, het verstrekken van garanties en een aantal andere vormen van rechtshulp die nauw samenhangen met de overlevering.

Dr. Hanneke Sanders heeft een ruime praktijk-, onderzoeks- en onder wijservaring op het gebied van het Europees en internationaal strafrecht. Bij Intersentia verschenen eerder van haar: De tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen en Het Europees aanhoudingsbevel. Nederlands en Belgisch overleveringsrecht in hoofdlijnen.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.