Handboek mensenrechten

Dit handboek analyseert de rechten van de mens vanuit een internationaalrechtelijk perspectief, zonder uit het oog te verliezen dat filosofische stromingen en een politieke context het internationale recht dienaangaande gekleurd en zelfs vormgegeven hebben.
Auteur(s):
Stefaan Smis, Christine Janssens, Sophie Mirgaux, Karen Van Laethem
boek | verschenen | 1e editie
maart 2011 | xxiv + 660 blz.

Paperback
€ 110,-


ISBN 9789400001893


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 45,-

Inhoud

Dit handboek is een van de weinige handboeken mensenrechten in het Nederlands. Het analyseert de rechten van de mens vanuit een internationaalrechtelijk perspectief, zonder uit het oog te verliezen dat filosofische stromingen en een politieke context het internationale recht dienaangaande gekleurd en zelfs vormgegeven hebben. Mensenrechten worden in dit werk op een gedetailleerde wijze bestudeerd, zowel in de breedte als in de diepte.
Het boek is in een zeer toegankelijke taal geschreven, waardoor het niet enkel juristen maar ook historici, politieke wetenschappers en andere geïnteresseerden zal aanspreken.
Het werk wordt ingeleid met een overzicht van de algemene beginselen en grondslagen van de rechten van de mens, gevolgd door een analyse van het universele en de meest toonaangevende regionale systemen. Vervolgens wordt van elke generatie mensenrechten een recht ter illustratie grondig besproken (het recht op gelijkheid en non-discriminatie, het recht op gezondheid en het recht op zelfbeschikking).
De auteurs hebben veelvuldig citaten en tekstfragmenten uit de primaire bronnen gebruikt om de rijkdom ervan aan te tonen. Door de handige verwijzingen naar elektronische documenten en standaardwerken kan de lezer zelf zijn kennis verder uitdiepen.

Stefaan Smis is als docent verbonden aan de vakgroepen Internationaal en Europees Recht en Metajuridica van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert tevens aan de Universiteit Gent en aan de University of Westminster, Londen. Hij is onder andere lid van het International Committee on the Rights of Indigenous Peoples van de International Law Association, vicevoorzitter van de onderzoeksgroep Fundamental Rights and Constitutionalism, lid van het redactiecomité van Revue de droit africain en hoofdredacteur van het internationale tijdschrift Human Rights & International Legal Discourse.

Christine Janssens is verbonden aan de vakgroep Internationaal en Europees Recht en aan de onderzoeksgroep Fundamental Rights and Constitutionalism van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Ze is lid van het redactiecomité van het Tijdschrift voor Mensenrechten en Wereldbeeld.

Sophie Mirgaux is juriste internationaal recht bij de Federale Overheidsdienst Leefmilieu en gastdocent aan de Université catholique de Bukavu, D. R. Congo. Ze was werkzaam bij Human Rights Watch.

Karen Van Laethem is verbonden aan de vakgroep Metajuridica en aan de onderzoeksgroep Fundamental Rights and Constitutionalism van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Ze is gastlezer aan de International Human Rights Academy (2008-2009) en hoofdredactrice van Wereldbeeld, het tijdschrift van de Vereniging voor de Verenigde Naties, en wetenschappelijk medewerker bij het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I: Algemene beginselen en grondslagen van de rechten van de mens (p. 1)

Stefaan Smis, Christine Janssens, Sophie Mirgaux, Karen Van Laethem

Hoofdstuk II: Het mensenrechtensysteem van de Verenigde Naties (p. 81)

Stefaan Smis, Christine Janssens, Sophie Mirgaux, Karen Van Laethem

Hoofdstuk III: Het Europees mensenrechtensysteem (p. 213)

Stefaan Smis, Christine Janssens, Sophie Mirgaux, Karen Van Laethem

Hoofdstuk IV: Het inter-Amerikaans mensenrechtensysteem (p. 381)

Stefaan Smis, Christine Janssens, Sophie Mirgaux, Karen Van Laethem

Hoofdstuk V: Het Afrikaans mensenrechtensysteem (p. 455)

Stefaan Smis, Christine Janssens, Sophie Mirgaux, Karen Van Laethem

Hoofdstuk VI: Gelijkheid en non-discriminatie (p. 521)

Stefaan Smis, Christine Janssens, Sophie Mirgaux, Karen Van Laethem

Hoofdstuk VII: Recht op gezondheid en de toegang tot medicijnen (p. 567)

Stefaan Smis, Christine Janssens, Sophie Mirgaux, Karen Van Laethem

Hoofdstuk VIII: Het zelfb eschikkingsrecht der volken (p. 599)

Stefaan Smis, Christine Janssens, Sophie Mirgaux, Karen Van Laethem

Lijst van de rechtspraak (p. 625)

Stefaan Smis, Christine Janssens, Sophie Mirgaux, Karen Van Laethem

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.