Handboek Management Accounting (twaalfde editie)

Nieuwe editie - verschijnt in september 2022

Dit handboek bevordert het inzicht in de techniek van kostprijsberekening en het gebruik ervan bij managementbeslissingen. De auteurs behandelen basisbegrippen en technieken van kostencalculatie, historische kostprijsberekening en resultaatbepaling, gebruik van kosten- en opbrengstinformatie bij het nemen van beleidsbeslissingen, strategische kosten en winstgevendheidsanalyse.

- Handig werkinstrument voor managers op zoek naar inzicht in de wijze van kost- en winstbepaling.
- Oefeningen achteraan in het boek helpen de lezer bij het instuderen van de stof.
Auteur(s):
Patricia Everaert, Sophie Hoozée, Werner Bruggeman
boek | verwacht | 12e editie
juli 2022 | xxxii + 476 blz.

Paperback
€ 47,-


ISBN 9789400014404


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 34,-


Verschijnt 25 juli 2022

Inhoud

De doelstelling van dit boek is een inzicht te geven in de belangrijkste technieken van kosten- en winstbepaling met als hoofddoel accurate en relevante beleidsinformatie te verschaffen aan managers om hen maximaal te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het sturen van de verschillende afdelingen.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.