Handboek intellectuele rechten (paperback)

Dit handboek geeft een overzicht van de grondbeginselen van het recht van de intellectuele eigendom. Het behandelt het auteursrecht, de auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma’s, het databankenrecht, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en de bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten., en de handhaving ervan.

Auteur(s):
Hendrik Vanhees
boek | verschenen | 1e editie
september 2020 | xxx + 818 blz.

Paperback
€ 226,-


ISBN 9789400012806


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 50,-

Inhoud

Dit handboek heeft als doelstelling een overzicht te geven van een aantal grondregels en grondbeginselen van het recht van de intellectuele eigendom. Op een overzichtelijke wijze wordt, na een algemene inleiding tot de intellectuele rechten, stilgestaan bij het auteursrecht, de auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma’s, het databankenrecht, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en de bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten. Ook de handhaving van intellectuele rechten komt aan bod en ten slotte eveneens de bescherming van bedrijfsgeheimen, hoewel dat geen intellectueel recht betreft.

De doelgroep voor dit werk zijn advocaten, magistraten en bedrijfsjuristen voor wie het recht van de intellectuele eigendom vaak een exotische rechtstak lijkt. Door de aanpak van de behandelde materie, de structuur en de schrijfstijl is dit handboek ook uitermate geschikt voor studenten en niet-juristen die met de intellectuele rechten geconfronteerd worden.

Hendrik Vanhees is gewoon hoogleraar aan de UAntwerpen en hoofddocent aan de UGent. Aan beide universiteiten doceert hij in verschillende faculteiten het recht van de intellectuele eigendom. Hij is auteur van een heel aantal boeken en artikelen in binnen- en buitenlandse tijdschriften, over verscheidene aspecten van deze rechtstak.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Algemene inleiding tot het recht van de intellectuele eigendom (p. 1)

Hoofdstuk 2. Het auteursrecht en de naburige rechten (p. 21)

Hoofdstuk 3. De auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's (p. 171)

Hoofdstuk 4. De bescherming van databanken (p. 193)

Hoofdstuk 5. Tekeningen- en modellenrecht (p. 231)

Hoofdstuk 6. Merkenrecht (p. 309)

Hoofdstuk 7. Octrooirecht (p. 555)

Hoofdstuk 8. De bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten (chips) (p. 633)

Hoofdstuk 9. De handhaving van intellectuele rechten (p. 641)

Hoofdstuk 10. De bescherming van bedrijfsgeheimen (p. 753)

Trefwoordenregister (p. 797)