Handboek goederenrecht (gebonden editie)

Dit handboek bespreekt op grondige en kritische wijze het goederenrecht, van de algemene leerstukken inzake vermogen, goederen en zakelijke rechten (totstandkoming, tenietgaan, afdwingbaarheid enz.), over eigendom en mede-eigendom (met inbegrip van de appartementsmede-eigendom), tot de diverse zakelijke gebruiksrechten, zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

Auteur(s):
Nicolas Carette, Ruud Jansen
boek | verschenen | 1e editie
november 2022 | xxiv + 906 blz.

Hardback
€ 225,-


ISBN 9789400014121

Inhoud

Door de Wet van 4 februari 2020 werd, met ingang van 1 september 2021, een nieuw boek 3 in het Belgisch Burgerlijk Wetboek ingevoerd, waarin het goederenrecht of zakenrecht ingrijpend werd gewijzigd.

Dit boek bespreekt op grondige en kritische wijze het goederenrecht, van de algemene leerstukken inzake vermogen, goederen en zakelijke rechten (totstandkoming, tenietgaan, afdwingbaarheid enz.), over eigendom en mede-eigendom (met inbegrip van de appartementsmede-eigendom), tot de diverse zakelijke gebruiksrechten, zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal.
Het boek focust op het nieuwe goederenrecht zoals dat geldt sinds 1 september 2021. De belangrijkste verschillen met het ‘oude’ recht worden aangegeven. Het ‘oude’ goederenrecht zal door de ruime overgangsregeling nog een hele tijd van belang zijn en de vergelijking met het oude recht biedt een bijkomend inzicht in de nieuwigheden.

Het boek bevat een grondige en kritische bespreking, waarbij ook gewezen wordt op de systematiek van het goederenrecht, doch zonder te verzanden in louter dogmatische discussies. Bij de redactie van het boek werd bijzondere aandacht besteed aan een eenvoudige consulteerbaarheid en bruikbaarheid voor de praktijk. Zo is onder meer het deel over appartementsmede-eigendom sterk uitgewerkt, met ook heel wat rechtspraak, met het oog op de praktijk.
Dit boek is aldus een referentiewerk, dat onmisbaar is voor de vele professionals die met het goederenrecht in aanraking komen, zoals onder meer notarissen, advocaten, magistraten, estate planners, bedrijfsjuristen, evenals academici en studenten.

Over de auteurs

Prof. dr. Nicolas Carette is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij het goederenrecht en bijzondere overeenkomsten doceert. Hij is advocaat-vennoot van Equator advocaten, gespecialiseerd in het privaat en publiek vastgoedrecht.

Prof. dr. Ruud Jansen is docent aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij het notarieel vermogensrecht en het notarieel executierecht doceert. Hij is notaris te Lommel.

Inhoudsopgave

DEEL 1. ALGEMEEN DEEL

Titel 1. Situering van het goederenrecht (p. 1)

Titel 2. Temporeel toepassingsgebied Boek 3 BW (p. 9)

Titel 3. Vermogensleer (p. 17)

Titel 4. Algemene principes van zakelijke rechten (p. 31)

Titel 5. Verkrijging en overdracht van zakelijke rechten (p. 85)

Titel 6. Tenietgaan van zakelijke rechten (p. 197)

Titel 7. Publiciteit en derdenwerking (p. 211)

Titel 8. Begrensde uitoefening van zakelijke rechten: publiekrechtelijke beperkingen, rechtsmisbruik, burenhinder en aansprakelijkheid (p. 265)

DEEL 2. GOEDEREN

Titel 1. Algemene categorieën (p. 281)

Titel 2. Onderscheid der goederen (p. 293)

DEEL 3. ZAKELIJKE RECHTEN

Titel 1. Eigendom (p. 333)

Titel 2. Mede-eigendom (m.i.v. appartementsmede-eigendom) (p. 389)

Titel 3. Erfdienstbaarheden (p. 607)

Titel 4. Vruchtgebruik (en recht van bewoning) (p. 667)

Titel 5. Erfpacht (p. 791)

Titel 6. Opstalrecht (p. 847)

Trefwoordenregister (p. 891)