Handboek gezondheidsrecht Volume II

Dit boek is hét onmisbare referentiewerk voor iedereen die met het gezondheidsrecht wordt geconfronteerd. In Volume II van het handboek worden de rechten van patiënten tijdens de levensloop van de persoon gevolgd: van embryo tot lijk.
Editor(s):
Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
11
boek | verschenen | 1e editie
september 2014 | lviii + 1632 blz.

Hardback
€ 147,- € 210,-


ISBN 9789400005389


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Met dit opus magnum komen de auteurs tegemoet aan de toenemende vraag naar een globaal overzicht van het gezondheidsrecht. Zorgverleners, advocaten, magistraten en, last but not least, studenten vragen om een breed, grondig en volledig Handboek Gezondheidsrecht.

Het unieke aan dit Handboek Gezondheidsrecht is dat de positie van de zorgverlener, niet alleen klassiek t.a.v. de patiënt, maar ook t.a.v. allerlei andere zorgverleners (andere beroepsbeoefenaars en gezondheidszorginstellingen) én de overheid aan bod komt, en dit op een zéér grondige wijze.

Het gezondheidsrecht is de laatste jaren uitgegroeid tot een bloeiende rechtstak met veel uitlopers naar andere rechtsdomeinen. Daarom werd besloten om de krachten en talenten van verschillende specialisten te bundelen. Per onderwerp werd een specialist aangezocht waarbij een kruisbestuiving tussen de verschillende universiteiten, de balie en de ziekenhuiswereld werd nagestreefd.

Het Handboek gezondheidsrecht bestaat uit 2 volumes. Volume I van het Handboek gezondheidsrecht: Zorgverleners, statuut en aansprakelijkheid is apart verkrijgbaar. Meer informatie vindt u hier.
In Volume II van dit handboek worden de rechten van patiënten tijdens de levensloop van de persoon gevolgd: van embryo tot lijk. In het deel over het begin van het leven staat het recht op voortplanting, de medische begeleide voortplanting, het draagmoederschap, het statuut van en het onderzoek om embryo’s, en de zwangerschapsafbreking centraal.
De patiëntenrechten zelf spelen een steeds belangrijkere rol in de rechtspraak en worden dus uitvoerig uiteengezet: recht op gezondheidszorg, op vrije keuze van beroepsbeoefenaar, op geïnformeerde toestemming, op inzage in en afschrift van het patiëntendossier, op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zeer uitvoerig het beroepsgeheim, het klachtrecht en de ombudsfunctie en zelfs de medische expertise!
Ook de rechten van de minderjarige patiënten, de meerderjarige onbekwamen en de rechten bij dwangopname van geesteszieke patiënten passeren de revue.

Het menselijk lichaam staat van langsom meer in het middelpunt van de belangstelling van de wetgever; aldus worden ook de Wet Medische Experimenten, de Wet Transseksualiteit, de Wet Orgaantransplantatie, en de Wet Menselijk Lichaamsmateriaal bestudeerd.

Tot slot concentreert het boek zich op de rechten bij het levenseinde: medische beslissingen bij het levenseinde (levensbeëindiging zonder verzoek, euthanasie, hulp bij zelfdoding, pijnbestrijding, palliatieve zorg, staken of niet instellen van een behandeling), de voorafgaande wilsverklaringen, de vaststelling en de publiciteit van het overlijden, en het statuut van het lijk (grafschennis, persoonlijkheidsrechten, lijkbezorging, autopsie).

Dit Handboek Gezondheidsrecht bevat een ongekende rijkdom aan onderwerpen die allemaal sterk worden uitgewerkt. Het resultaat is een weldoordacht handboek dat vertrekt vanuit de noden van de praktijk en tegelijk didactisch sterk onderbouwd is. Bovendien is dit boek ook uitermate correct geprijsd!

Dit boek is dan ook hét onmisbare referentiewerk voor iedereen die met het gezondheidsrecht wordt geconfronteerd. Een betrouwbaar naslagwerk voor advocaten, magistraten, artsen en al wie betrokken is in de gezondheidszorg.

De 2 volumes van het Handboek zijn ook samen als set verkrijgbaar. Klik hier voor meer informatie.


‘Dit is ongetwijfeld het meest indrukwekkende Belgische boek ooit gepubliceerd in (bio)medisch recht, een collectief meesterwerk. [...] Dit werk omvat alles en we kunnen niet genoeg benadrukken dat de praktijkbeoefenaars en theoretici van het vak eindeloos putten uit deze onmisbare bron. [...] De verspreiding van dit magnum opus in het zuiden van het land is van essentieel belang. [...] Het is duidelijk: we hebben een monumentaal juridisch werk in onze gelukkige handen, één dat meteen tot de klassiekers in dit vakgebied behoort.’
X in JLMB, 2016, 1972.

Inhoudsopgave

DEEL I. HET BEGINNEND LEVEN

Hoofdstuk I. Het recht op voortplanting (p. 1)

Hoofdstuk II. Medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap (p. 31)

Hoofdstuk III. Het statuut van en het wetenschappelijk onderzoek op embryo’s (p. 161)

Hoofdstuk IV. Abortus (p. 189)

DEEL II. RECHTEN VAN PATIËNTEN

Hoofdstuk I. Recht op gezondheidszorg (p. 281)

Hoofdstuk II. Wet Patiëntenrechten: definities en toepassingsgebied (p. 291)

Hoofdstuk III. Het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (p. 307)

Hoofdstuk IV. Het recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar (p. 311)

Hoofdstuk V. Het recht op gezondheidstoestandinformatie en geïnformeerde toestemming (p. 331)

Hoofdstuk VI. Rechten met betrekking tot het patiëntendossier (p. 429)

Hoofdstuk VII. Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens (p. 583)

Hoofdstuk VIII. Klachtrecht en ombudsfunctie (p. 703)

Hoofdstuk IX. Rechten met betrekking tot de medische expertise (p. 735)

DEEL III. DE HANDELINGS- EN WILSONBEKWAMEN

Hoofdstuk I. Minderjarigen (p. 817)

Hoofdstuk II. Meerderjarige onbekwamen (p. 907)

Hoofdstuk III. De dwangopneming van geesteszieken (p. 979)

DEEL IV. HET MENSELIJK LICHAAM EN HET LICHAAMSMATERIAAL

Hoofdstuk I. De Wet Experimenten op de Menselijke Persoon (p. 1053)

Hoofdstuk II. Transseksualiteit (p. 1119)

Hoofdstuk III. Orgaantransplantatie (p. 1139)

Hoofdstuk IV. Lichaamsmateriaal voor geneeskundige toepassingen op de mens (p. 1215)

Hoofdstuk V. Menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek (p. 1263)

DEEL V. HET EINDIGEND LEVEN

Hoofdstuk I. Levensbeëindiging zonder verzoek (p. 1303)

Hoofdstuk II. Euthanasie (p. 1319)

Hoofdstuk III. Hulp bij zelfdoding (p. 1381)

Hoofdstuk IV. Pijnbestrijding met mogelijk levensverkortend effect en continue diepe sedatie (p. 1411)

Hoofdstuk V. Palliatieve zorg (p. 1427)

Hoofdstuk VI. Staken of niet instellen van een medische behandeling (p. 1433)

Hoofdstuk VII. Voorafgaande wilsverklaringen (p. 1457)

Hoofdstuk VIII. De vaststelling en de publiciteit van het overlijden (p. 1513)

Hoofdstuk IX. Het juridische statuut van het lijk (p. 1559)

Trefwoordenregister (p. 1611)

Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens

Korte inhoud Volume I (p. 1625)

Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Trefwoordenregister (p. 1611)
Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens
Korte inhoud Volume I (p. 1625)
Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: