Handboek gerechtelijk recht (vijfde editie) - paperback

Dit is de nieuwe vijfde editie, die in september 2019 verschijnt.
Voor al wie met het gerechtelijk recht geconfronteerd wordt, is er sinds 2004 een toonaangevend en gezaghebbend Nederlandstalig handboek beschikbaar: het Handboek gerechtelijk recht. Een goed handboek beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van het Handboek gerechtelijk recht hebben dan ook steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de rechtspraktijk rijzen.
Auteur(s):
Jean Laenens, Dirk Scheers, Pierre Thiriar, Stefan Rutten, Beatrix Vanlerberghe
boek | verwacht | 5e editie
september 2019 | 950 blz.

Paperback
€ 185,-


ISBN 9789400010468


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 50,-


Verschijnt 20 september 2019

Inhoud

Het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoerd bij de wet van 10 oktober 1967. Sinds 1967 kwamen er meer dan 150 wetten tot stand die bepalingen van dit wetboek hebben gewijzigd, toegevoegd, vervangen of opgeheven. Tevens heeft het Hof van Cassatie in talrijke arresten de juiste draagwijdte van verschillende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegd of verfijnd.

Voor al wie met het gerechtelijk recht geconfronteerd wordt, is er sinds 2004 een toonaangevend en gezaghebbend Nederlandstalig handboek beschikbaar: het Handboek gerechtelijk recht. Een goed handboek beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van het Handboek gerechtelijk recht hebben dan ook steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de rechtspraktijk rijzen.

Voor rechtspractici en voor wie wetenschappelijk in het gerechtelijk recht bedrijvig is, is dit handboek als werkinstrument bedoeld. Dankzij de talrijke verwijzingen in voetnoot kunnen ze moeiteloos bijkomende informatie vinden en hun opzoekwerk verfijnen. Een vooraanstaande auteursequipe staat borg voor deze praktijkgerichte benadering met oog voor de wetenschappelijke diepgang.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.