Handboek Familiaal vermogensrecht (tweede editie) - gebonden editie

De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch staatsblad zijn gepubliceerd. Onder meer de Erfwet 2017 en de Wet Huwelijksvermogensrecht 2018 zijn integraal in de tekst verwerkt.

Deze twee editie van dit onmisbare referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften.

Auteur(s):
Renate Barbaix
boek | verschenen | 2e editie
november 2018 | xxx + 1026 blz.

Hardback
€ 235,-


ISBN 9789400009868

Inhoud

De tweede editie van dit onmisbare referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften. De focus ligt op de basisprincipes, maar de auteur besteedt steeds aandacht aan de onderlinge wisselwerking tussen de drie deeldomeinen van het familiaal vermogensrecht.

Dankzij deze globale benadering vormt het boek een waardevol instrument, zowel voor de student als voor de professional die regelmatig met problemen van familiaal vermogensrecht wordt geconfronteerd.

De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. Onder meer de Erfwet 2017 en de Wet Huwelijksvermogensrecht 2018 zijn integraal in de tekst verwerkt.

Hoofdstukken

Inhoudsopgave (p. 0)

Deel I. Relatievermogensrecht

Inleiding (p. 1)

Onderdeel 1. Huwelijksvermogensrecht - Inleiding (p. 9)

Hoofdstuk 1. Het primair stelsel (p. 15)

Hoofdstuk 2. Secundair huwelijksvermogensrecht (p. 47)

Onderdeel 2. Samenwoningsvermogensrecht - Inleiding (p. 357)

Hoofdstuk 1. Wettelijke samenwoning (p. 363)

Hoofdstuk 2. Feitelijke samenwoning (p. 377)

Deel II. Erfrecht

Inleiding (p. 383)

Hoofdstuk 1. Het openvallen van de nalatenschap (p. 403)

Hoofdstuk 2. Erfbekwaamheid (p. 411)

Hoofdstuk 3. Overgang van de nalatenschap (p. 441)

Hoofdstuk 4. Wettelijke devolutie (p. 455)

Hoofdstuk 5. Conventionele devolutie (p. 631)

Deel III. Giften

Inleiding (p. 757)

Hoofdstuk 1. Gift en (algemeen) (p. 779)

Hoofdstuk 2. Schenkingen (p. 915)

Hoofdstuk 3. Testamenten (p. 985)