Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht

Eén van de meest spraakmakende ontwikkelingen is de nieuwe Brussel I- of “EEX”-Verordening, die in werking is getreden op 10 januari 2015. De specialisten van de universiteiten van Antwerpen en Leuven hebben dit belangrijke moment aangegrepen om dit Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht samen te stellen.
Editor(s):
Benoît Allemeersch, Thalia Kruger
boek | verschenen | 1e editie
januari 2015 | xvi + 374 blz.

Hardback
€ 149,-


ISBN 9789400005761

Inhoud

Het is reeds 15 jaar geleden dat de Europese wetgever voor het eerst verordeningen uitbracht die betrekking hadden op de rechtspleging in burgerlijke en handelszaken. Sindsdien zijn er zoveel instrumenten bijgekomen dat men intussen van een volwaardig Europees burgerlijk procesrecht kan spreken. De materie blijft echter voortdurend in evolutie. Eén van de meest spraakmakende ontwikkelingen is de nieuwe Brussel I- of “EEX”-Verordening, die in werking is getreden op 10 januari 2015. De specialisten van de universiteiten van Antwerpen en Leuven hebben dit belangrijke moment aangegrepen om dit Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht samen te stellen.

Dit verzamelwerk beoogt deze vrij nieuwe, maar belangrijke materie op een toegankelijke manier te ontsluiten voor de rechtspracticus en biedt een praktisch inzicht in de werking van alle relevante Europese instrumenten ter zake.

Dit handboek is daarom ook een waardevol en nuttig werkinstrument voor zowel advocaten, magistraten en deurwaarders als notarissen en ambtenaren.

Met bijdragen van Benoît Allemeersch, Ingrid Boone, Ilse Couwenberg, Katrien De Vos, Patrick Gielen, Elise Goossens, Anne-Sophie Houtmeyers, Thalia Kruger, Liselot Samyn, Geert van Calster, Fieke van Overbeeke, Lotte Vanfraechem, Melissa Vanmeenen, Alain Laurent Verbeke en Jinske Verhellen.

‘Dit handboek heeft de verdienste dat het de lezer een gestructureerd en grondig overzicht biedt van dit kluwen aan regelgeving en rechtspraak. Het handboek is dan ook een essentieel hulpmiddel, zowel voor de practicus die een specifiek probleem heeft n.a.v. een grensoverschrijdend geschil, als voor de academicus die een overzicht krijgt van de bestaande Europese procesrechtelijke regelgeving en rechtspraak op dit vlak.’
Vincent Spincemaille (advocaat aan de balie van Leuven en verbonden aan de KU Leuven – Instituut voor Sociaal recht) in Tijdschrift voor Privaatrecht 2016, 390.


Inhoudsopgave

DEEL I. INTERNATIONALE BEVOEGDHEID

1. Brussel I(bis)-Verordening: exclusieve bevoegdheids gronden en forumbedingen (p. 1)

2. Brussel I(bis)-Verordening inzake niet uitsluitende bevoegdheidsgronden en zwakke partijen – Stand van zaken sinds 2002 tot nu (p. 23)

3. Brussel IIbis-Verordening – Huwelijkszaken (p. 59)

4. Brussel IIbis-Verordening – Ouderlijke verantwoordelijkheid (p. 79)

5. De Onderhoudsverordening (p. 95)

6. De Erfrechtverordening (p. 117)

DEEL II. VRIJ VERKEER VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN EN BUITENGERECHTELIJKE AKTEN

7. Erkenning, exequatur en executie van vonnissen (p. 137)

8. De erkenning en tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen krachtens de Onderhoudsverordening (p. 185)

9. De aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen krachtens de Erfrechtverordening (p. 195)

DEEL III. ANDERE ASPECTEN VAN HET BURGERLIJK PROCESRECHT

10. Parallelle procedures (p. 207)

11. Betekening (p. 225)

12. De Bewijsverordening (p. 253)

13. De procedurele aspecten van de Europese erfrechtverklaring (p. 275)

DEEL IV. EENGEMAAKTE PROCEDURES

14. Betalingsbevelprocedure en Verordening Geringe Vorderingen (p. 293)

DEEL V. INSOLVENTIE

15. De herziening van de Europese Insolventieverordening (p. 325)