Handboek energierecht

Gelet op de gelaagdheid van de bevoegdheden inzake energie, is de wetgeving in deze materie van internationale, Europese, federale, regionale en lokale aard. Dit leidt tot een zeer disparaat en complex geheel van regels. Het handboek is dan ook in eerste instantie geschreven met de bedoeling de regelgeving toegankelijker te maken en meer rechtszekerheid te bieden aan alle actoren van de Vlaamse energiesector.
Auteur(s):
Kurt Deketelaere
boek | verschenen | 1e editie
februari 2001 | 312 blz.

Paperback
€ 112,-


ISBN 9789050951579


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Gelet op de gelaagdheid van de bevoegdheden inzake energie, is de wetgeving in deze materie van internationale, Europese, federale, regionale en lokale aard. Dit leidt tot een zeer disparaat en complex geheel van regels. Het handboek is dan ook in eerste instantie geschreven met de bedoeling de regelgeving toegankelijker te maken en meer rechtszekerheid te bieden aan alle actoren van de Vlaamse energiesector. Inhoudelijk behandelt het handboek acht grote thema’s. Na een aantal inleidende beschouwingen (hoofdstuk 1), wordt nader ingegaan op de bevoegdheidsverdeling inzake energie (hoofdstuk 2). Vervolgens komen de reglementering
inzake aardgas (hoofdstuk 3), elektriciteit (hoofdstuk 4), petroleum (hoofdstuk 5), steenkool (hoofdstuk 6) en nucleaire energie (hoofdstuk 7) aan bod. De interactie tussen milieu- en
energieregelgeving sluit het handboek af.
Het Handboek energierecht en de daarbij aansluitende Codex energierecht zijn het resultaat van een beleidsonder-steunend project met als titel "Energierecht in Vlaanderen: inventarisatie, analyse en evaluatie van de in het Vlaamse Gewest toepasselijke energiewetgeving". Het project werd uitgevoerd door het Instituut voor Milieu- en Energierecht (IMER) van de KU Leuven in opdracht en onder toezicht van het Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek
in de Industrie (IWT) in het kader van het Vlaams Impulsprogramma Energietechnologie (VLIET).

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.