Handboek correctioneel procesrecht

Dit handboek belicht in hoofdlijnen de verschillende aspecten van de correctionele procedure, thans de belangrijkste procedure ten gronde in strafzaken. Het is opgebouwd rond drie delen, de procedure tijdens de terechtzitting, de rechtsmiddelen en het bewijs.
Auteur(s):
Daniël De Wolf
boek | verschenen | 1e editie
december 2013 | xvi + 294 blz.

Paperback
€ 80,-


ISBN 9789400004696


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 37,50

Inhoud

Dit handboek belicht in hoofdlijnen de verschillende aspecten van de correctionele procedure, thans de belangrijkste procedure ten gronde in strafzaken.
Het is opgebouwd rond drie delen: de procedure tijdens de terechtzitting, de rechtsmiddelen (verzet, hoger beroep en cassatieberoep) en het bewijs (met inbegrip van het onrechtmatig verkregen bewijs).

Het boek concentreert zich op de kern van de materie i.p.v. te verglijden in allerhande details. Ruime aandacht gaat uit naar de invloed van het EVRM. Het is daarom uitermate geschikt als boek om dagelijks te hanteren in de praktijk en als leerboek. Via een uitgebreide inhoudsopgave en een handzaam trefwoordenregister wordt snel toegang verleend tot de diverse materies. Kruisverwijzingen in de tekst zelf wijzen op de verbanden met andere delen. Kernbibliografieën bij de meeste onderwerpen laten nadere opzoekingen toe. Het is om al die redenen bestemd voor magistraten (zowel van de zetel als van het parket), griffiers, advocaten, studenten en academici.

Inhoudsopgave

DEEL I. DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

I. Bevoegdheid van de correctionele rechtbank (p. 3)

II. Voorbereiding van de terechtzitting (p. 11)

III. Samenstelling van de rechtbank (p. 27)

IV. Het proces-verbaal van de terechtzitting (p. 43)

V. De openbaarheid van de terechtzitting (p. 51)

VI. De leiding der debatten en de handhaving van de orde (p. 57)

VII. Onderzoek ter terechtzitting (p. 61)

VIII. Bijkomend onderzoek (p. 79)

IX. De beklaagde (p. 89)

X. Voorlopige invrijheidstelling (p. 93)

XI. Taal (p. 97)

XII. Conclusies (p. 103)

XIII. De verdaging (p. 107)

XIV. De beraadslaging (p. 109)

XV. Wijziging van de tenlastelegging (p. 113)

XVI. Het vonnis (p. 117)

XVII. De veroordeling tot de kosten (p. 131)

XVIII. De motivering van de straf (p. 143)

XIX. De onmiddellijke aanhouding (p. 149)

XX. Uitlegging en verbetering van het vonnis (p. 151)

DEEL II. DE RECHTSMIDDELEN

I. Het verzet (p. 157)

II. Hoger beroep (p. 179)

III. Het cassatieberoep (p. 211)

DEEL III. BEWIJS

I. Bewijslast (p. 235)

II. Bewijswaarde (p. 243)

III. Vrije bewijslevering (p. 249)

IV. Bewijskracht (p. 259)

V. Toelaatbaarheid van het bewijs en onrechtmatig verkregen bewijs (p. 263)

Trefwoordenregister (p. 287)

Daniël De Wolf

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Daniël De Wolf
Trefwoordenregister (p. 287)
Daniël De Wolf