Handboek Burgerlijk Recht - deel IV

Trouw aan de stijl van R. Dekkers heeft H. Casman het Handboek Burgerlijk Recht Deel IV over huwelijksstelsels, Erfrecht en Giften minutieus herwerkt.

Auteur(s):
Hélène Casman, René Dekkers
boek | verschenen | 1e editie
mei 2010 | xviii + 917 blz.

Hardback
€ 218,-


ISBN 9789050954563

Inhoud

De keuze van Hélène Casman als opvolger-auteur van het vierde deel van het Handboek Burgerlijk Recht lag – om meer dan één reden – voor de hand: de auteur is immers niet alleen titularis van de cursus “Patrimoniaal Familiaal Vermogensrecht” aan de VUB, maar ook haar talrijke gezaghebbende geschriften in dit domein van het burgerlijk recht en haar ervaring als gewezen notaris te Antwerpen dragen bij tot de uitmuntende kwaliteit van haar actualisering van dit deel van R. Dekkers zijn Handboek.

In de voetsporen van René Dekkers heeft Hélène Casman dus het deel herwerkt over huwelijksstelsels, Erfrecht en Giften. Ze heeft het helemaal bijgewerkt en onder meer het hele nieuw huwelijksvermogensrecht erin toegelicht, ook de ondertussen nog heel recent opnieuw
gewijzigde principe van de veranderbaarheid. Zo ook voor het nieuwe erfrecht van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende partner. Naast huwelijkscontracten bespreekt ze ook samenwoningscontracten.
Ook alle aspecten van het erfrecht komen uitgebreid aan bod: erfgerechtigdheid, hoe de nalatenschap verkregen wordt evenals de vereffening van de nalatenschap.
In het laatste boek worden de giften behandeld: giften in het algemeen, schenkingen, legaten, voorbehouden en beschikbare delen evenals de bijzondere soorten van giften.

Ze heeft dit deel IV herdacht en herschreven, maar ze is daarbij trouw gebleven aan de stijl van René Dekkers.


Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS

Inleiding (p. 1)

TITEL I. HET HUWELIJKSCONTRACT (p. 5)

TITEL II. DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS (p. 51)

TITEL III. VERMOGENSSTELSELS VAN SAMENWONENDEN (p. 235)

BOEK IX. ERFRECHT

Inleiding (p. 249)

TITEL I. ERFGERECHTIGDHEID (p. 267)

TITEL II. HOE DE NALATENSCHAP VERKREGEN WORDT (p. 329)

TITEL III. VEREFFENING VAN DE NALATENSCHAP (p. 391)

BOEK X. GIFTEN

Inleiding (p. 517)

TITEL I. GIFTEN IN HET ALGEMEEN (p. 525)

TITEL II. SCHENKINGEN (p. 573)

TITEL III. LEGATEN (p. 659)

TITEL IV. VOORBEHOUDEN EN BESCHIKBAAR DEEL (p. 795)

TITEL V. BIJZONDERE SOORTEN VAN GIFTEN (p. 863)

Trefwoordenregister (p. 899)