Handboek Bouwrecht (tweede editie)

Het Handboek Bouwrecht begeleidt u bij alle fases van het bouwgebeuren. U bent aannemer of promotor, architect of een studiebureau, opdrachtgever-bouwheer: alle aspecten en fases van het bouwproces, bekeken vanuit alle participanten aan dit proces komen aan bod.
Editor(s):
Kurt Deketelaere, Marco Schoups, Alain Laurent Verbeke, Nicolas Carette, Bram Delvaux, Kristof Uytterhoeven, Kristof Vanhove
boek | uitverkocht | 2e editie
november 2013 | xvi + 1674 blz.

Hardback
€ 225,-


ISBN 9789400003569

Uitverkocht

InhoudHet Handboek Bouwrecht behandelt alle juridische aspecten van het bouwgebeuren. Alle onderdelen en fasen van het bouwproces komen aan bod, bekeken vanuit het standpunt van alle participanten: aannemer of promotor, architect of medewerker bij een studiebureau, bouwheer-opdrachtgever enz.

Het Handboek Bouwrecht vergezelt en begeleidt u in alle fasen van het bouwgebeuren.
De voorbereidende fase komt aan bod in de eerste drie delen: Bouwen en milieurecht, Bouwen en administratief recht en Bouwen en energierecht.
Daarna volgt de uitvoeringsfase: Bouwen en zakenrecht, Bouwen en consumentenrecht, Bouwen en intellectuele rechten, Bouwen en vennootschapsrecht, Bouwen en fiscaal recht, Bouwen en notarieel recht, Bouwen en sociaal recht.
Ten slotte is er de eindfase. Dit is een voor de praktijk zeer belangrijk deel: Bouwen en verzekeringsrecht, Bouwen en strafrecht en Bouwen en procesrecht. In het verbintenissenrecht zijn de uitvoeringsfase en de eindfase nauw met elkaar verbonden; daarom werd er in deze editie voor geopteerd de contractuele en aansprakelijkheidsaspecten samen te behandelen.

Het Handboek Bouwrecht behandelt de vele juridische aspecten van het bouwrecht doorheen de verschillende rechtstakken. Het boek beperkt zich niet tot de opdeling publiek recht en privaat recht, maar gaat verder in de analyse.
Het bouwrecht wordt ontleed vanuit het milieurecht, administratief recht, energierecht, zakenrecht, verbintenissenrecht, vennootschapsrecht, sociaal recht, verzekeringen, notarieel en fiscaal recht en procesrecht. Omwille van hun toenemend belang werden in deze editie twee rechtsdomeinen toegevoegd, m.n. Bouwen en intellectuele rechten en Bouwen en strafrecht. De auteurs komen uit vrijwel alle juridische beroepsgroepen die actief zijn in het bouwrecht. Zij staan garant voor de multidisciplinaire aanpak in het boek.

Met medewerking van Benoît Allemeersch, Frank Burssens, Siegfried Busscher, Paul Cambie, Nicolas Carette, Christoph Castelein, Charlotte Degadt, Tom Degryse, Bram Delvaux, Stijn De Meulenaer, Jürgen De Staercke, Dominique Devos, Tillo Dumont, Els Empereur, Wim Goossens, Annemarie Hanselaer, Tijs Laurens, Kris Lemmens, Karel Marchand, Ines Martens, Dave Mertens, Virginie Monteyne-Jadoul, Peter Poppe, Ann Regemortels, Vincent Sagaert, Dirk Scheers, Christophe Schelfaut, Chris Schijns, Sarah Schoenmaekers, Marco Schoups, Chiel Sempels, Sofie Slaets, Danny Stas, Steven Snaet, Sven Sobrie, Pierre Thiriar, Koen Troch, Pieter Truyen, Kristof Uytterhoeven, Bernard Vanheusden, Kristof Vanhove, Greet Van Lierde, Anton van Zantbeek, Annelies Verlinden, Tim Vermeir, Wim Vermeulen, Myriam-Alexandra Vreven en Britt Weyts.


‘Het is ongetwijfeld een hebbeding’ Sven Mosselmans in TBO, jrg. 2013 nr. 6

Hoofdstukken

inhoudstafel (p. 0)

Deel I. Bouwen en milieurecht

Deel II. Bouwen en administratief recht

Deel III. Bouwen en energierecht

Deel IV. Bouwen en zakenrecht

Deel V. Bouwen, contracten en aansprakelijkheid

Deel VI. Bouwen en consumentenrecht

DeeL VII. Bouwen en intellectuele rechten

Deel VIII. Bouwen en vennootschapsrecht

Deel IX. Bouwen en notarieel recht

Deel X. Bouwen en fiscaal recht

Deel XI. Bouwen, sociaal recht en uitoefeningsvoorwaarden

Deel XII. Bouwen en verzekeringsrecht

Deel XIII. Bouwen en strafrecht

Deel XIV. Bouwen en procesrecht

Bibliografie (p. 1651)

Ook interessant voor u: