Handboek boekhouden - Enkelvoudig boekhouden

Dit handboek behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan gekoppelde financiële rapportering.
Auteur(s):
Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye
Reeks:
Handboek Boekhouden
Volume:
boek | verschenen | 2e editie
januari 2016 | xvi + 176 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400006270


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 25,-

Inhoud

Kleine ondernemingen en vzw’s mogen hun financiële administratie organiseren volgens een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding en zijn niet verplicht een dubbele boekhouding te voeren. Dit handboek behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan gekoppelde financiële rapportering.

Inhoud

DEEL 1. DE REGISTRATIE IN DE KLEINE ONDERNEMING

HOOFDSTUK 1. DE KLEINE ONDERNEMING (p. 1)

HOOFDSTUK 2. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (p. 9)

HOOFDSTUK 3. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN DE ‘KLEINE ONDERNEMING’: HET HOUDEN VAN DE BOEKEN (p. 53)

HOOFDSTUK 4. DE INVENTARIS EN DE BESCHRIJVENDE STAAT (p. 79)

HOOFDSTUK 5. RESULTAATBEPALING (p. 83)

HOOFDSTUK 6. UITGEWERKTE GEVALSTUDIE (p. 87)

HOOFDSTUK 7. OPGAVEN (p. 105)

DEEL 2. DE REGISTRATIE IN DE KLEINE VZW

HOOFDSTUK 8. KLEINE VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK (p. 121)

HOOFDSTUK 9. HET ONGESPLITSTE DAGBOEK EN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN (p. 135)

HOOFDSTUK 10. INVENTARIS, WAARDERINGSREGELS EN STAAT VAN HET VERMOGEN (p. 143)

HOOFDSTUK 11. DE JAARREKENING VAN DE KLEINE VERENIGING (p. 155)

HOOFDSTUK 12. GEVALSTUDIE (p. 157)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Bordboek
6.84 MB

Over de reeks

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

Meer over deze reeks