Handboek Boekhouden - Dubbel boekhouden (vijfde editie)

De auteurs bieden in dit standaardwerk alle nodige informatie en inzicht voor het voeren van een volledige boekhouding en het opmaken van een jaarrekening volgens de wettelijk opgelegde schema’s. Ze bespreken de boekhoudtechniek en vertalen de meest voorkomende transacties van een onderneming naar boekhoudkundige termen in de vereiste journaalposten.

- De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
- Met veel aandacht voor de logische samenhang tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking.
- Standaardwerk voor student en beroepspracticus.

***
Masterclass Accounting Education NABO voor docenten hoger onderwijs (7-8 september 2022 | UGent)

Prof. dr. Patricia Everaert en haar onderzoeksgroep Accounting Education nodigen u van harte uit op deze tweedaagse masterclass. De Masterclass is het resultaat van een onderzoeksproject dat leidde tot vernieuwende vakdidactische inzichten met bewezen succes in het secundair en hoger onderwijs (bachelors én masters).

Hoe zorgt u ervoor dat uw studenten van bij de start boekhouden inzichtelijk studeren? Wat kunt u doen om de motivatie, het rendement en het leerplezier bij studenten te verhogen? Hoe gebruikt u de Handboeken Boekhouden volgens deze nieuwe inzichten? Op deze en andere vragen krijgt u tijdens deze twee dagen antwoord. En nog belangrijker: u heeft na afloop een deelnamecertificaat én alle tools in handen om deze didactiek zelf toe te passen.

Sprekers: Prof. dr. Patricia Everaert, Prof. dr. Evelien Opdecam en mevrouw Laura Claeys

Inschrijven: https://febacademy.ugent.be/programma/alles/2021-2022-2022-2023-eb22everaertnabo-voor-docenten-hoger-onderwijs-masterclass.
***

Auteur(s):
Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye
Reeks:
Handboek Boekhouden
Volume:
boek | verschenen | 5e editie
september 2020 | xxiv + 688 blz.

Paperback
€ 100,-


ISBN 9789400010307


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 52,-

Inhoud

Dubbel boekhouden richt zich tot ondernemingen die een volledige boekhouding moeten voeren en een jaarrekening moeten opmaken volgens de wettelijk opgelegde schema’s. Veel aandacht wordt geschonken aan de logische samenhang tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking. Ook de boekhoudtechniek komt aan bod, zodat de lezer met deze basisbeginselen inzicht krijgt in accounting en de opmaak van de jaarrekening. Daarbij worden ook de meest voorkomende transacties van een onderneming besproken en vertaald naar boekhoudkundige termen in de vereiste journaalposten. Zo komen onder meer aan bod: de aankoopcyclus, de verkoopcyclus, de innings- en betalingscyclus, de personeelscyclus, de investeringscyclus, de financieringscyclus en de afsluiting van de boekhouding op jaareinde. Dit boek wordt beschouwd als een inleiding op het boek Vennootschapsboekhouden.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Achtergrond en wettelijk kader (p. 1)

Hoofdstuk 2. Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (p. 25)

Hoofdstuk 3. De Balansmethode, de start van dubbel boekhouden (p. 37)

Hoofdstuk 4. De boekhoudtechniek (p. 83)

Hoofdstuk 5. De onderneming als BTW-plichtige (p. 111)

Hoofdstuk 6. De aankoopcyclus (p. 123)

Hoofdstuk 7. De verkoopcyclus (p. 169)

Hoofdstuk 8. De betalings- en inningscyclus (p. 203)

Hoofdstuk 9. De personeelscyclus (p. 239)

Hoofdstuk 10. De investeringscyclus (p. 267)

Hoofdstuk 11. De financieringscyclus (p. 283)

Hoofdstuk 12. De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening (p. 307)

Hoofdstuk 13. De maandelijkse afsluiting (p. 391)

Hoofdstuk 14. De btw-aangifte (p. 431)

Oefeningen (p. 469)

Bijlage 1. De jaarrekening volgens het volledige model (p. 655)

Bijlage 2. De jaarrekening volgens het verkort model (p. 665)

Bijlage 3. De jaarrekening volgens het micromodel (p. 675)

Bijlage 4. De btw-aangifte (p. 685)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Hoofdstuk 1. Achtergrond en wettelijk kader (p. 1)
Hoofdstuk 2. Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (p. 25)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Over de reeks

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

Meer over deze reeks