Handboek Boekhouden - Consolidatie (tweede editie)

In dit handboek wordt het consolidatieproces stap voor stap uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. De klemtoon in dit handboek ligt op de consolidatietechniek en de daarmee gepaard gaande consolidatieboekingen.

Auteur(s):
Erik De Lembre, Sadi Podevijn
Reeks:
Handboek Boekhouden
Volume:
6
boek | verschenen | 2e editie
februari 2014 | xiv + 378 blz.

Paperback
€ 95,-


ISBN 9789400003682


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 45,-

Inhoud

Wanneer moet een onderneming een geconsolideerde jaarrekening opstellen? Welke ondernemingen worden opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening? Hoe gebeurt deze opname? Welke consolidatiemethode wordt wanneer toegepast? Het antwoord vindt u in dit handboek. Het consolidatieproces wordt stap voor stap uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. De klemtoon in dit handboek ligt op de consolidatietechniek en de daarmee gepaard gaande consolidatieboekingen.
Het boek neemt de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met de Belgische regelgeving, als uitgangspunt en maakt op regelmatige basis de vergelijking met de internationale rapporteringsstandaarden IAS/IFRS. Waar nodig worden de verschillen aan de hand van voorbeelden toegelicht. De opbouwende cijfervoorbeelden zorgen ervoor dat dit handboek zeker gebruikt kan worden om via zelfstudie inzicht te verkrijgen in de consolidatietechniek. Voor anderen zal het werk als naslagwerk een bijzonder bruikbaar houvast bieden.

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. INLEIDING (p. 1)

HOOFDSTUK 2. BEGRIPSBEPALINGEN (p. 7)

HOOFDSTUK 3. TOEPASSINGSGEBIED (p. 19)

HOOFDSTUK 4. DE CONSOLIDATIETECHNIEKEN (p. 49)

HOOFDSTUK 5. BIJZONDERE ASPECTEN (p. 171)

HOOFDSTUK 6. VORM EN INHOUD VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (p. 219)

HOOFDSTUK 7. OPENBAARMAKING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (p. 227)

BIJLAGEN (p. 233)

TREFWOORDENREGISTER (p. 375)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
TREFWOORDENREGISTER (p. 375)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Oplossingen oefeningen
526.36 kB

Over de reeks

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

Meer over deze reeks