Grondslagen financieel boekhouden (tweede editie)

In het eerste deel van dit boek introduceren de auteurs stapsgewijs de fasen van een volledig boekhoudproces. In het tweede deel zoomen zij in op het thema van de accountingflexibiliteit, de waardebepaling van voorraden en de waardering van materiële en immateriële vaste activa.

* Met geïntegreerde voorbeelden die het volledige boekhoudproces inzichtelijk maken;
* Bijzonder toegankelijke en grondige inleiding.
Auteur(s):
Ann Gaeremynck, Alexandra Van den Abbeele, Marleen Willekens
boek | verwacht | 2e editie
september 2020 | 295 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400011311


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-


Verschijnt 20 september 2020

Inhoud

Grondslagen Financieel Boekhouden geeft een inleiding tot de basisprincipes van het boekhouden en richt zich in eerste plaats tot degenen die zich vertrouwd willen maken met de boekhoudprincipes zodat zij zich een beter beeld kunnen vormen van de werkelijkheid achter de boekhoudkundige cijfers.
ANN GAEREMYNCK is gewoon hoogleraar aan de faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.
MARLEEN WILLEKENS is gewoon hoogleraar aan de faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.
ALEXANDRA VANDEN ABBEELE is hoogleraar aan de faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.