Grondlijnen van internationaal recht

Dit handboek brengt de ‘grondlijnen’ in kaart van het internationaal recht en het recht der internationale organisaties. Het biedt de student én de practicus een gedegen en gestructureerd overzicht van het internationaal recht, zijn diverse subtakken en het recht van de belangrijkste mondiale en regionale internationale organisaties.
Auteur(s):
Jan Wouters, Marc Bossuyt
boek | verschenen | 1e editie
november 2005 | 1086 blz.

Paperback
€ 108,50 € 155,-


ISBN 9789050951517


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Inhoud

Dit handboek brengt de ‘grondlijnen’ in kaart van het internationaal recht en het recht der internationale organisaties. Het biedt de student én de practicus – advocaat, ambtenaar, diplomaat, magistraat, journalist, … - een gedegen en gestructureerd overzicht van het internationaal recht, zijn diverse subtakken en het recht van de belangrijkste mondiale en regionale internationale organisaties. Het eerste deel handelt over het ‘recht van coëxistentie’, d.w.z. het klassieke volkenrecht. De aandacht gaat hier naar de bronnen van het internationaal recht (met een prominente plaats voor het verdragsrecht), de volkenrechtelijke subjecten (Staten en nietstatelijke actoren), de internationale jurisdictie over territorium, personen, zee, lucht en ruimte, de internationale immuniteiten, de staatsaansprakelijkheid, de methoden van vreedzame geschillenbeslechting en de rechtshandhaving via vreedzame maatregelen en het gebruik van geweld. Het tweede deel, het ‘recht van coöperatie’, gaat nader in op het recht der internationale organisaties. Naast de mondiale internationale instellingen (met name de VN, haar gespecialiseerde organisaties en de Wereldhandelsorganisatie) gaat dit deel in op de belangrijkste regionale internationale organisaties in en buiten Europa, alsook op vier domeinen waar Staten intensief samenwerken, nl. de internationale mensenrechtenbescherming (mondiaal en regionaal), het economisch internationaal recht, het internationaal recht van het milieu en het internationaal recht van ontwikkelingssamenwerking.
Talrijke literatuurselecties en verwijzingen zetten de lezer op weg voor verdere studie en verdieping.
Waar nuttig, zijn tevens relevante verwijzingen naar Belgisch recht (met name wetgeving en rechtspraak) opgenomen. Van alle aangehaalde verdragen worden de gegevens inzake bekendmaking, instemming, bekrachtiging en inwerkingtreding vermeld. Achteraan is een gedetailleerde basisbibliografie voor alle rechtstakken van het internationaal recht opgenomen, alsmede een gedetailleerd overzicht van websites en databanken. Een beknopte en een uitgebreide inhoudstafel, een chronologisch verdragsregister en rechtspraakregister, een rechtspraakregister op naam en een gedetailleerd trefwoordenregister vergemakkelijken het gebruik van dit handboek aanzienlijk.
Dit handboek kan afzonderlijk worden gebruikt, maar hangt samen met J. WOUTERS, Bronnen van Internationaal Recht (Intersentia, 2004) en met J. WOUTERS m.m.v. M. VIDAL, Cases van Internationaal Recht (Intersentia, 2005), waarin talrijke documenten zijn opgenomen waarnaar dit boek vaak verwijst.

Prof. Dr. MARC BOSSUYT is buitengewoon hoogleraar internationaal recht en internationale instellingen aan de Universiteit Antwerpen, rechter in het Arbitragehof en lid van de VNSubcommissie mensenrechten.
Prof. Dr. JAN WOUTERS is gewoon hoogleraar internationaal recht en internationale instellingen aan de K.U. Leuven, directeur van het Instituut voor Internationaal Recht aan dezelfde universiteit en advocaat aan de Balie van Brussel. Tevens is hij voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties.

Inhoud

Inhoudsopgave (p. 0)

INLEIDING (p. 1)

DEEL I. RECHT VAN COËXISTENTIE

TITEL I. DE BRONNEN VAN INTERNATIONAAL RECHT (p. 33)

TITEL II. DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP (p. 175)

TITEL III. DE INTERNATIONALE VERHOUDINGEN (p. 385)

DEEL II. RECHT VAN COÖPERATIE

INLEIDENDE AFDELING. HET RECHT DER INTERNATIONALE ORGANISATIES (p. 565)

TITEL I. DE INTERNATIONALE ORGANISATIES (p. 583)

TITEL II. DE WERKING VAN INTERNATIONALE ORGANISATIES (p. 757)

WEGWIJS IN DE BRONNEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT (p. 931)

BASISBIBLIOGRAFIE EN WEBSITES INTERNATIONAAL RECHT (p. 941)

CHRONOLOGISCH REGISTER VAN VERDRAGEN, WETTEN EN ANDERE DOCUMENTEN (p. 973)

CHRONOLOGISCH RECHTSPRAAKREGISTER (p. 1019)

RECHTSPRAAKREGISTER OP NAAM (p. 1035)

TREFWOORDENREGISTER (p. 1053)

GEDETAILLEERDE INHOUDSTAFEL (p. 1071)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
BASISBIBLIOGRAFIE EN WEBSITES INTERNATIONAAL RECHT (p. 941)
CHRONOLOGISCH REGISTER VAN VERDRAGEN, WETTEN EN ANDERE DOCUMENTEN (p. 973)
CHRONOLOGISCH RECHTSPRAAKREGISTER (p. 1019)
RECHTSPRAAKREGISTER OP NAAM (p. 1035)
TREFWOORDENREGISTER (p. 1053)
GEDETAILLEERDE INHOUDSTAFEL (p. 1071)

Ook interessant voor u: