Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie


Dit boek beschrijft en analyseert op overzichtelijke en toegankelijke wijze de huidige stand van het Unierecht, met inbegrip van de Brexit. Het gaat onder meer in op de fundamentele beginselen van de rechtsorde van de Europese Unie en haar instellingen, de besluitvorming in de Unie, de bronnen van het Unierecht, de procedures van rechtsbescherming, de interne markt, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en het externe optreden van de Unie. Samen met de jurisprudentiebundel Recht van de Europese Unie – Basisjurisprudentie en het bronnenboek Recht van de Europese Unie – Bronnen vormt dit handboek een bondig, maar onmisbaar instrument voor eenieder die zich wil verdiepen in het recht van de Europese Unie. Voordeeltarief (-15%) bij aankoop van de 3 tegelijkertijd.


Auteur(s):
Geert De Baere
boek | verschenen | 1e editie
februari 2020 | xxiv + 378 blz.

Paperback
€ 110,-


ISBN 9789400011809


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Inhoud

Sinds de ondertekening van de eerste verdragen in de jaren 50 van de 20e eeuw heeft de Europese Integratie een hoge vlucht genomen. De Europese Unie zoals we die vandaag kennen, gegrond op het Verdrag van Lissabon, beïnvloedt het maatschappelijke, economische, politieke en zelfs militaire leven in de lidstaten op een manier die enkele decennia geleden niet voor mogelijk werd gehouden.

Een constante doorheen de geschiedenis van de Europese integratie is de grote impact van het recht. Een goed begrip van de Europese Unie en het Europese integratieproces is dan ook onmogelijk zonder een voldoende vertrouwdheid met het Unierecht.

Dit boek beschrijft en analyseert op overzichtelijke en toegankelijke wijze de huidige stand van het Unierecht, met inbegrip van de Brexit. Het gaat onder meer in op de fundamentele beginselen van de rechtsorde van de Europese Unie en haar instellingen, de besluitvorming in de Unie, de bronnen van het Unierecht, de procedures van rechtsbescherming, de interne markt, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en het externe optreden van de Unie.

Samen met de jurisprudentiebundel Recht van de Europese Unie – Basisjurisprudentie (J. Meeusen, Intersentia, 4e ed., 2020, winkelprijs € 75) en het bronnenboek Recht van de Europese Unie – Bronnen (J. Meeusen, Intersentia, 2020, winkelprijs € 75) vormt dit handboek (winkelprijs € 110) een onmisbaar instrument voor eenieder die zich wil verdiepen in het recht van de Europese Unie.
Voordeeltarief (-15%) bij aankoop van de 3 tegelijkertijd: u betaalt € 221 in plaats van € 260.


Geert De Baere (° 1979; lic.iur. Universiteit Antwerpen, 2002; LL.M., Ph.D. King’s College, University of Cambridge, 2003 en 2007) is rechter in het Gerecht van de Europese Unie en deeltijds hoofddocent aan de KU Leuven, waar hij recht van de Europese Unie en internationaal publiekrecht doceert.

Johan Meeusen (° 1969; lic.iur. Universiteit Antwerpen, 1992; LL.M. University of California at Berkeley, 1993; dr.iur. Universiteit Antwerpen, 1997) is ere-vicerector en gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij recht van de Europese Unie en internationaal privaatrecht doceert.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Van Parijs tot Lissabon: het Europese integratieproces als een geschiedenis van strategie en samenwerking (p. 1)

Hoofdstuk 2. Algemeen overzicht van het Unierecht en wegwijs in de Verdragen (p. 13)

Hoofdstuk 3. Fundamentele beginselen van de rechtsorde van de Europese Unie (p. 27)

Hoofdstuk 4. Het institutionele kader van de Europese Unie (p. 53)

Hoofdstuk 5. Besluitvorming in de Europese Unie (p. 85)

Hoofdstuk 6. Rechtsbronnen van de Europese Unie (p. 109)

Hoofdstuk 7. Rechtsbescherming in de Europese Unie (p. 135)

Hoofdstuk 8. Marktintegratiebeleid (p. 191)

Hoofdstuk 9. Het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal in de Europese Unie (p. 203)

Hoofdstuk 10. Mededinging en staatssteun (p. 283)

Hoofdstuk 11. Het extern optreden van de Europese Unie (p. 313)

Epiloog (p. 351)

Rechtspraakregister en trefwoordenregister (p. 353)