Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen


Het boek start met een bespreking van de grenzen aan het gebruik van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken en in strafzaken in Europees en rechtsvergelijkend perspectief. Vervolgens wordt nagegaan hoe de dading zich verhoudt tot het recht op toegang tot de rechter. Is de exceptie van een dading een exceptie van onontvankelijkheid dan wel een verweer ten gronde?

Met bijdragen van Jan Buelens, Steven Dewulf, Dilyara Nigmatullina, Nick Portugaels, Joëlle Rozie en Elly Van de Velde.
Editor(s):
Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten
boek | verschenen | 1e editie
november 2019 | xii + 202 blz.

Paperback
€ 70,50


ISBN 9789400010970

Inhoud

De buitengerechtelijke afhandeling als alternatief voor de gerechtelijke afhandeling is al jaren niet meer weg te denken uit het juridische landschap. Dit boek focust vanuit verschillende rechtstakken (Europees recht, burgerlijk recht, arbeidsrecht, straf(proces)recht en fiscaal recht) op de grenzen aan deze buitengerechtelijke afhandeling van geschillen.

Waar mogelijk worden de volgende parameters onder de loep genomen als graadmeter voor de accuraatheid van de buitengerechtelijke afhandelingswijzen: openbare-ordekarakter, legaliteitsprincipe, consensueel karakter, rechten van derden, toetsing door de rechter, proportionaliteitsprincipe, recht op een eerlijk proces en beleidsmatige grenzen.

Het boek start met een bespreking van de grenzen aan het gebruik van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken en in strafzaken in Europees en rechtsvergelijkend perspectief. Vervolgens wordt nagegaan hoe de dading zich verhoudt tot het recht op toegang tot de rechter. Is de exceptie van een dading een exceptie van onontvankelijkheid dan wel een verweer ten gronde?

Ook de grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen in het collectieve arbeidsrecht worden onderzocht met als voorbeeld de ontslagbescherming van (kandidaat-)personeelsafgevaardigden. Vervolgens wordt de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen in strafzaken geanalyseerd.

Aan de hand van een aantal afgelijnde parameters en op basis van empirische gegevens worden de legaliteit, de legitimiteit, de maatschappelijke relevantie en de effectiviteit van het seponeren, de pretoriaanse probatie, de minnelijke schikking, de uitvoering van maatregelen en naleving van voorwaarden, de guilty plea en de spijtoptantenregeling ontleed. Tot slot worden de grenzen en mogelijkheden van alternatieve fiscale conflictbenadering behandeld, waarbij wordt ingegaan op de fiscale bemiddeling, het fiscale akkoord en de fiscale ruling.

Met bijdragen van Jan Buelens, Steven Dewulf, Dilyara Nigmatullina, Nick Portugaels, Joëlle Rozie en Elly Van de Velde.

Inhoudsopgave

Limitations to the Use of Mediation in Civil and Commercial Matters and in the Criminal Field: A European Perspective (p. 1)

De “exceptie van dading”: exceptie van ontvankelijkheid of verweer ten gronde? (p. 31)

Nick Portugaels

Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van collectiefarbeidsrechtelijke geschillen. Het voorbeeld van de ontslagbescherming van (kandidaat-)personeelsafgevaardi (p. 55)

Grenzen aan de buitengerechtelijke strafrechtelijke afhandeling van geschillen. Op zoek naar een evenwicht tussen een doeltreffende en rechtvaardige justitie (p. 81)

Joëlle Rozie, Steven Dewulf

Alternatieve fiscale conflictbenadering: op de grens tussen conflictvermijding, -oplossing, -voortzetting of -opstart? (p. 169)