Grensoverschrijdende tewerkstelling

03 Juni 2022
Gent
€ 337,06 (incl. BTW)

3 juni 2022 | Inclusief het boek Buitenlandse arbeidskrachten op de Belgische arbeidsmarkt – herziene editie

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews/LegalLearning

Tijdens deze jaarlijkse opleiding ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling' worden vier uiteenzettingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

Elke deelnemer ontvangt het gloednieuwe boek Buitenlandse arbeidskrachten op de Belgische arbeidsmarkt – herziene editie van prof. dr. Filip Van Overmeiren. Deze publicatie behandelt de impact en toename van de activiteit van buitenlandse ondernemingen en werknemers op Belgisch grondgebied, met bijzondere nadruk op detachering en het gebruik van het vrij verkeer door EU-ondernemingen. De behandeling van de problematiek van “detachering” in al zijn facetten is de hoofdbekommernis en dit onderwerp zal ook door prof. dr. Filip Van Overmeiren in zijn sessie behandeld worden.


_______________

Voorlopig gaat deze opleiding nog steeds ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________


Sprekers

Prof. dr. Filip Van Overmeiren, docent UGent en VUB, stuurgroeplid van het MoveS project in de schoot van de Europese Commissie en director Deloitte Belgium
de heer Bruno De Pauw, adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ
meester Sophie Maes, advocaat-vennoot Claeys & Engels
meester Stefanie Van de Perre, advocaat PwC Legal


Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten, personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten

Programma

vanaf 08u45: onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

09u30: start van de uiteenzettingen (pauze voorzien rond 11u15)

Sociale zekerheid en Limosa: de laatste ontwikkelingen
dhr. Bruno De Pauw

• Telewerk in het buitenland: einde van de COVID-19 overmacht maatregelen
• Digitalisering: Europese initiatieven en platform Single Permit
• Detachering versus werken in meerdere landen: subtiel maar belangrijk onderscheid
• Recente rechtspraak van het Hof van de Europese Unie

Detacheringsmeldingen in de EU: een stand van zaken
prof. dr. Filip Van Overmeiren

• PWD meldingen in de EU: van patchwork naar uniformisering?
• Detacheringsmeldingen en telewerk
• Detacheringsmeldingen en conformiteit met EU-recht
• Digitalisering

13u00: broodjesbuffet

13u45: start van de namiddaguiteenzettingen (pauze voorzien rond 15u15)

Arbeidsmigratie: single permit en andere laatste ontwikkelingen inzake tewerkstelling derdelanders
mr. Sophie Maes

• Korte heropfrissing
• Laatste ontwikkelingen inzake tewerkstelling van derdelanders (werknemers/zelfstandigen)
• Tewerkstelling van Oekraïense vluchtelingen

De houding van de sociale inspectie (en administraties)
mr. Stefanie Van de Perre

De volgende hot topics worden behandeld:
• Grensoverschrijdende sociale inspecties en acties
• Actieplannen en toekomstige focuspunten
• Digitalisering van inspecties en uitwisseling van gegevens
• Wanneer is grensoverschrijdend “grensoverschrijdend”?

17u15: laatste mogelijkheid tot vraagstelling

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Vrijdag 3 juni 2022 | Gent

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 standaardpunten
IBJ: erkend voor 7 punten
ITAA: erkend voor 6,5 uur categorie A
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek


PRIJS

€ 285 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Buitenlandse arbeidskrachten op de Belgische arbeidsmarkt – herziene editie (ter waarde van € 85), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.


INLICHTINGEN

Intersentia | studiedag@intersentia.be


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Buitenlandse arbeidskrachten op de Belgische arbeidsmarkt - herziene editie


Dit boek behandelt de impact en toename van de activiteit van buitenlandse ondernemingen en werknemers op Belgisch grondgebied, met bijzondere nadruk op detachering en het gebruik van het vrij verkeer door EU-ondernemingen. De behandeling van de problematiek van “detachering” in al zijn facetten is de hoofdbekommernis. De detachering is immers een vorm van grensoverschrijdende tewerkstelling die sedert vele jaren het debat over buitenlandse tewerkstelling – en de daarmee gepaard gaande deloyale concurrentie – overheerst.
Naast een uitgebreide schets van het huidige juridisch kader, wordt ook aandacht besteed aan de praktische impact op Belgische en buitenlandse ondernemingen maar ook aan misbuiken van buitenlandse tewerkstelling. Daarbij wordt ingegaan op o.a. de aanwerving ...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

03 Juni 2022 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00