Gezondheidsrecht toegepast

Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met tal van juridische vragen en problemen.
Auteur(s):
Dominique Minten, Liesbeth te Rijdt, Willeke Dijkhoffz
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 3e editie
september 2014 | xviii + 256 blz.

Paperback
€ 30,-


ISBN 9789400005464


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met tal van juridische vragen en problemen. In de praktijk komt het aan op snel handelen en daarom moet het recht duidelijk en hanteerbaar zijn.

In dit handboek vindt u tal van casussen en ander voorbeeldmateriaal. Het is bestemd voor studenten verpleeg- en vroedkunde, voor studenten die een opleiding gezondheidszorg, bejaardenzorg of kinderzorg volgen evenals voor elke zorgverstrekker werkzaam in de gezondheidssector.

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. WAT IS RECHT? (p. 1)

HOOFDSTUK 2. DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN VERPLEEGKUNDIGE/VROEDVROUW (p. 11)

HOOFDSTUK 3. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERPLEEGKUNDIGE EN DE VROEDVROUW (p. 27)

HOOFDSTUK 4. DE PERSOON IN HET RECHT (p. 79)

HOOFDSTUK 5. DE RELATIE BEROEPSBEOEFENAAR-PATIËNT (p. 197)

BIJLAGE 1. VERDUIDELIJKINGEN BIJ DE LIJST VAN DE TECHNISCHE VERPLEEGKUNDIGE VERSTREKKINGEN EN DE TOEVERTROUWDE GENEESKUNDIGE HANDELINGEN OP BASIS VAN DE BRIEFWISSELING MET DE TECHNISCHE COMMISSIE VOOR VERPLEEGKUNDE (p. 221)

BIJLAGE 2. STAAND ORDER (p. 237)

BIJLAGE 3. NEGATIEVE WILSVERKLARING (p. 239)

BIJLAGE 4. MODEL VOOR DE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE (p. 241)

BIJLAGE 5. AANWIJZING VAN EEN VERTROUWENSPERSOON (p. 244)

BIJLAGE 6. AANWIJZING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER IN HET KADER VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE PATIËNT (p. 246)

BIJLAGE 7. VERZOEKSCHRIFT GEDWONGEN OPNAME: VOORBEELD (p. 248)

BIJLAGE 8. DNR-PROTOCOL (p. 249)

BIJLAGE 9. LIJST VAN DE GENEESMIDDELEN DIE DOOR DE VROED VROUWEN AUTONOOM MOGEN WORDEN VOORGESCHREVEN IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN NORMALE ZWANGER SCHAPPEN, DE PRAKTIJK VAN NORMALE BEVALLINGEN EN DE ZORG AAN GEZONDE PASGEBORENEN IN EN BUITEN HET ZIEK (p. 250)

TREFWOORDENREGISTER (p. 253)

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
BIJLAGE 9. LIJST VAN DE GENEESMIDDELEN DIE DOOR DE VROED VROUWEN AUTONOOM MOGEN WORDEN VOORGESCHREVEN IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN NORMALE ZWANGER SCHAPPEN, DE PRAKTIJK VAN NORMALE BEVALLINGEN EN DE ZORG AAN GEZONDE PASGEBORENEN IN EN BUITEN HET ZIEK (p. 250)
TREFWOORDENREGISTER (p. 253)