Wetboek Gerechtsdeurwaarders 2022

Deze Codex bundelt alle nuttige wetgeving uit de relevante rechtstakken voor de gerechtsdeurwaarder, met inbegrip van de voornaamste teksten van internationaal en Europees recht m.b.t. grensoverschrijdende betekening en tenuitvoerlegging. Bijzondere prijzen voor stagiairs.

Auteur(s):
Patrick Gielen, Bert Nelissen
Reeks:
Geannoteerde wetboeken
Volume:
boek | verschenen | 6e editie
december 2021 | 2760 blz.

Paperback
€ 286,-


ISBN 9789400014169


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 99,-

Inhoud

Bijzondere prijzen voor stagiairs*!
Deze codex biedt alle actoren binnen de gerechtsdeurwaarderswereld (titularissen, kandidaten, stagiairs en medewerkers), maar ook externen (advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, financieel beheerders en sociale werkers) die geconfronteerd worden met deze beroepsgroep, een praktisch hulpmiddel en handig werkinstrument, dat hen toelaat om op snelle en efficiënte wijze een wetgevende tekst terug te vinden, die soelaas kan bieden voor een alledaags rijzend praktisch probleem.
Voor de kandidaat-gerechtsdeurwaarders is de codex het standaardwerk bij uitstek in de voorbereiding op de confrontatie met de benoemingscommissie, en voor de stagiair-gerechtsdeurwaarders de ideale leidraad bij het vergelijkend examen.

Deze codex groepeert de wetgevende teksten per rechtstak. Het Gerechtelijk en het (Oude en Nieuwe) Burgerlijk Wetboek werden integraal opgenomen, de overige rechtsdomeinen in de mate van hun relevantie voor de gerechtsdeurwaarder.
Niet enkel federale Belgische, regionale Vlaamse, Waalse en Brusselse wetteksten en regelgeving zijn gebundeld, maar tegelijkertijd ook de voornaamste teksten van Internationaal en Europees recht m.b.t. grensoverschrijdende betekening en tenuitvoerlegging.
Verder omvat de codex, naast de implementatie van het gerechtsdeurwaardersstatuut en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent, eveneens alle inmiddels aangenomen interne reglementen (het reglement van inwendige orde, het reglement met betrekking tot het houden van en de controle op de kwaliteitsrekeningen, het reglement inzake de permanente vorming, het vademecum tuchtrechtelijk onderzoek, het reglement ombudsman, het reglement benoemingscommissies, het reglement insolventie gerechtsdeurwaarders, het recente stagereglement,….)
Tot slot werden eveneens de studie van de tarieven, maar ook relevante ministeriële omzendbrieven en allerhande praktische documentatie en formulieren opgenomen.
Het geheel wordt afgekruid met voor de beroepsgroep baanbrekende mijlpaalrechtspraak.

De samenstellers Patrick Gielen en Bert Nelissen zijn beiden gerechtsdeurwaarder en actief binnen de organen van de NKGB.
Voor de praktische uitwerking werden zij bijgestaan- aan Vlaamse zijde - door de kandidaat-
gerechtsdeurwaarders Olivier Gasia, Stéphanie Ceulemans en Sofie Pagnaer en - aan Waalse zijde - door de kandidaat-gerechtsdeurwaarders Virginie Boscariol, Christophe Debatty en Laurent Leleux, allen actief in de Nationale Vereniging van Kandidaat en Stagiair Gerechtsdeurwaarders Vzw (NVKSG).
De codex kwam tot stand met de steun van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België (NKGB) en van SAM-TES.
De teksten zijn gecoördineerd en bijgewerkt tot de wettelijke wijzigingen, verschenen
in het Belgisch Staatsblad op 15 oktober 2021.

Wie dit boek aankoopt, krijgt kosteloos toegang tot de app LARCIER CODE. Hiermee heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet. Voor meer informatie, klik hier

*Bijzondere prijzen voor stagiairs (99 euro) via >>> het elektronisch reservatieformulier.

Inhoudsopgave

Over de reeks

Geannoteerde wetboeken

De ‘Geannoteerde Wetboeken’ bieden u een relevante selectie van teksten in de gegeven sector. De teksten zijn verrijkt met wetshistorieken, kruisverwijzingen en verwijzingen naar rechtspraak. Hierdoor zijn deze wetboeken onmisbaar voor een diepere benadering van de materie.
Momenteel beschikbaar in de reeks ‘Geannoteerde Wetboeken’:
• Wetboek overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten 2022
• Wetboek politierechtbank – Wetgeving en documentatie 2022
• Wetboek gerechtsdeurwaarders 2022
• Wetboek insolventierecht 2021
Meer informatie over elk van deze vier vindt u hieronder.

Daarnaast is er ook nog het Wetboek Omgevingsvergunning. Dit Wetboek Omgevingsvergunning verschijnt regelmatig in een nieuwe editie. Wie intekent op een abonnement, ontvangt de nieuwe editie bij verschijnen, met 15% korting.

+++

Bij aankoop van een ‘Geannoteerd Wetboek’ ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.

Nieuw en gratis!
Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Meer over deze reeks