Georganiseerde misdaad en strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden

In deze studie wordt zowel een brede als diepgaande analyse gemaakt van de georganiseerde criminaliteit en de strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden.
Auteur(s):
Toine Spapens
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2008 | xix + 321 blz.

Paperback
€ 49,- € 70,-


ISBN 9789050958448

Inhoud

Het internationale gehalte van de misdaad in Nederland is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Dit blijkt vooral in de grensgebieden: om opsporingsonderzoeken naar zware of georganiseerde criminaliteit succesvol te kunnen afsluiten, is vrijwel altijd strafrechtelijke samenwerking met de buurlanden nodig. Daarbij doen zich in de praktijk nog altijd tal van knelpunten voor. Die zijn niet alleen het gevolg van verschillende rechtsstelsels, maar ook van uiteenlopende opvattingen over de vormen van criminaliteit die opsporingsprioriteit dienen te krijgen en, niet in de laatste plaats, van de organisatie van de openbare ministeries, de politiediensten en andere betrokken instanties. In deze studie wordt zowel een brede als diepgaande analyse gemaakt van de georganiseerde criminaliteit en de strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden. Om te beginnen wordt een theoretische visie op transnationale criminaliteit ontvouwd en worden de verdragsrechtelijke en organisatorische kaders voor de internationale strafrechtelijke samenwerking geschetst. In de tweede plaats komen uiteenlopende vormen van zware misdaad – seriematige roofcriminaliteit, verdovende middelen, mensenhandel en mensensmokkel, fraude, levensdelicten en gijzelingen – aan bod. Ten derde wordt ingegaan op de problemen die zich voordoen bij de strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden, op de initiatieven die zijn genomen om deze op te lossen, en op de verdere verbetermogelijkheden. Dit boek is daarmee niet alleen relevant voor beleidsmakers en professionals uit de opsporingspraktijk, maar ook voor anderen die zich een gedegen beeld willen vormen van de meest recente ontwikkelingen en mogelijkheden op het vlak van strafrechtelijke samenwerking, in relatie tot grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: