Genetische gegevens en verzekeringen

Dit boek is bekroond met de ‘Tweejaarlijkse prijs André Prims voor het gezondheidsrecht 2020-2021’.
Het biedt de lezer een grondige analyse van de huidige wettelijke regeling van het gebruik van genetische gegevens in de verzekeringen. De auteur maakt niet enkel een analyse van de huidige wettelijke regeling maar formuleert ook vernieuwende aanbevelingen om de regeling in de Belgische Verzekeringswet 2014 te verbeteren.

Auteur(s):
Cindy Cornelis
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
25
boek | verschenen | 1e editie
december 2021 | xix + 707 blz.

Hardback
€ 286,-


ISBN 9789400014305


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Bekroond met de ‘Tweejaarlijkse prijs André Prims voor het gezondheidsrecht 2020-2021’

De Belgische Verzekeringswet 2014 verbiedt het gebruik van genetische gegevens en genetisch onderzoek voor verzekeraars. De auteur gaat na of het verbod op het gebruik van genetische gegevens nog te rechtvaardigen is, gelet op de huidige juridische, wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke context.

Dit boek biedt de lezer een grondige analyse van de huidige wettelijke regeling van het gebruik van genetische gegevens in de verzekeringen. Het boek maakt niet enkel een analyse van de huidige wettelijke regeling maar formuleert ook vernieuwende aanbevelingen om de regeling in de Belgische Verzekeringswet 2014 te verbeteren. De auteur geeft daarbij blijk van een eigenzinnige kijk op het gebruik van genetische gegevens in verzekeringen en biedt tal van nieuwe inzichten. Dit boek is daardoor niet enkel relevant voor academici en juristen in het gezondheidsrecht, maar ook voor overheden, verzekeraars, verzekeringnemers, patiëntenverenigingen en alle anderen die in praktijk of beleid met het gebruik van genetische gegevens in verzekeringen in aanraking komen.

Cindy Cornelis studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. In 2021 promoveerde zij tot doctor in de rechten, onder promotorschap van Prof.dr. Thierry Vansweevelt. Cindy Cornelis publiceert en geeft lezingen in binnen- en buitenland over de juridische aspecten verbonden aan genetische gegevens en genetisch onderzoek. Ze is als academisch medewerker verbonden aan de Universiteit Antwerpen en is werkzaam als advocaat aan de balie van Leuven bij het kantoor Dewallens & partners.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

INLEIDEND DEEL

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Het begrippenkader (p. 19)

Hoofdstuk 3. Belanghebbenden (p. 35)

DEEL I. MEDISCHE SITUERING

Hoofdstuk 1. Genetische dienstverlening in België (p. 47)

Hoofdstuk 2. Opbouw en werking van de cel (p. 57)

Hoofdstuk 3. Genetische ziekten (p. 65)

Hoofdstuk 4. Genetische en erfelijke eigenschappen (p. 75)

Hoofdstuk 5. Onderzoeksmethoden en -testen (p. 79)

Hoofdstuk 6. Deelbesluit (p. 87)

DEEL II. HET GEBRUIK VAN GENETISCHE GEGEVENS IN DE VERZEKERINGSSECTOR

Hoofdstuk 1. Verzekeringstechnische principes (p. 91)

Hoofdstuk 2. Het gebruik van medische informatie in de Belgische verzekeringswetgeving (p. 111)

Hoofdstuk 3. Toepassing in de verzekeringssector (p. 145)

Hoofdstuk 4. Het gebruik van genetische gegevens in het buitenland (p. 161)

Hoofdstuk 5. Deelbesluit (p. 199)

DEEL III. DEFINITIE GENETISCHE GEGEVENS EN GENETISCH ONDERZOEK

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 203)

Hoofdstuk 2. Genetische gegevens (p. 215)

Hoofdstuk 3. Technieken van genetisch onderzoek (p. 245)

Hoofdstuk 4. Contractuele omschrijvingen (p. 279)

Hoofdstuk 5. Deelbesluit (p. 291)

DEEL IV. DIFFERENTIATIE TUSSEN MEDISCHE GEGEVENS EN GENETISCHE GEGEVENS

Hoofdstuk 1. Genetisch exceptionalisme (p. 303)

Hoofdstuk 2. Rechtvaardigingsgronden voor het genetisch exceptionalisme en hun weerlegging (p. 319)

Hoofdstuk 3. Bijkomende argumenten tegen het genetisch exceptionalisme (p. 373)

Hoofdstuk 4. Deelbesluit (p. 379)

DEEL V. TOETSINGSKADER

Hoofdstuk 1. De rechten van de verzekeringnemer als patiënt (p. 385)

Hoofdstuk 2 . Bescherming van de privacy (p. 407)

Hoofdstuk 3. Recht op gelijke behandeling (p. 455)

Hoofdstuk 4. Verzekeringsprincipes en gevolgen van het verbod op het gebruik van genetische informatie voor de verzekering (p. 495)

Hoofdstuk 5. Gevolgen van het gebruik van genetische informatie door verzekeraars voor wetenschappelijk onderzoek en de gezondheidszorg (p. 537)

Hoofdstuk 6. Beginselen van het verbintenissenrecht (p. 545)

Hoofdstuk 7. Deelbesluit (p. 557)

DEEL VI. MOGELIJKE WIJZEN VAN BENADERING VOOR DE BESCHERMING VAN GENETISCHE INFORMATIE

Hoofdstuk 1. Gebruikte systemen wereldwijd (p. 567)

Hoofdstuk 2. Alternatieve oplossingen (p. 627)

Hoofdstuk 3. Deelbesluit (p. 647)

DEEL VII. ALGEMEEN BESLUIT

Hoofdstuk 1. Definiëring van de meest essentiële begrippen (p. 659)

Hoofdstuk 2. Genetische gegevens zijn niet uniek (p. 669)

Hoofdstuk 3. De huidige regeling beschermt voornamelijk de belangen van de verzekeringnemer (p. 679)

Hoofdstuk 4. Een hybride systeem als oplossing (p. 687)

Hoofdstuk 5. Conclusie en aanbevelingen (p. 695)

Trefwoordenregister (p. 705)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks