Gender mainstreaming en de syndicaten in België. Le gender mainstreaming et les syndicats en Belgique

Op 23 september 2004 werd op de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg door de drie representatieve Belgische vakbonden plechtig een Charter gender mainstreaming ondertekend. Hiermee namen de vakbonden de verplichting op zich om van de gelijkheid van vrouwen en mannen in hun beleid, hun werking en hun actie een permanente syndicale doelstelling te maken.
Editor(s):
Katrien Berghs, Saskia Ravesloot
boek | verschenen | 1e editie
april 2007 | xxvi + 134 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789050955751

Inhoud

Op 23 september 2004 werd op de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg door de drie representatieve Belgische vakbonden plechtig een Charter gender mainstreaming ondertekend. Met de aanvaarding van gender mainstreaming als principieel beleidsstandpunt namen de vakbonden de verplichting op zich om van de gelijkheid van vrouwen en
mannen in hun beleid, hun werking en hun actie een permanente syndicale doelstelling te maken.
In het raam van de werkzaamheden rondom dit Charter werden meerdere workshops ingericht met de medewerking van de vakorganisaties. Dit Cahier van de BVVA bevat de akten van de workshops in 2003 en 2005. Voor wie begaan is met de gendergelijkheid en met de werking van de vakbonden is deze publicatie een waardevol werkinstrument. Het toont ook aan dat vakbonden en universitaire navorsers samen de sociale vooruitgang mee kunnen bevorderen.

Les trois organisations syndicales belges ont signé de manière solennelle le 23 septembre 2004, au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, une Charte gender mainstreaming. L’acceptation par les syndicats du gender mainstreaming comme principe de gestion fondamental les oblige à faire de l’égalité des femmes et des hommes un objectif syndical permanent dans leur gestion, leur fonctionnement et leur action.
Différents ateliers ont été organisés dans le cadre des travaux entamés autour de cette Charte. Ce Cahier du ABRT reprend les documents des ateliers de 2003 et 2005.
Cette publication est un outil de travail précieux pour quiconque se sent concerné par l’égalité de genre et le fonctionnement des syndicats. Elle démontre également que syndicats et chercheurs universitaires peuvent ensemble promouvoir le progrès social.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: