Gehuwd of niet: maakt het iets uit?

Dit boek, dat een intensieve Neder-Belgische rechtsvergelijking bevat, is bovendien intra- en interdisciplinair. De problematiek wordt niet alleen benaderd vanuit diverse juridische disciplines, gaande van ouder-kindrelaties, recht op levensonderhoud en alimentatie, over vermogensrecht en erfrecht tot sociale zekerheid en fiscaliteit, maar ook vanuit de demografie en de sociologie.
Auteur(s):
Caroline Forder, Alain Laurent Verbeke
Reeks:
Ius Commune Europaeum
Volume:
55
boek | verschenen | 1e editie
september 2005 | 649 blz.

Paperback
€ 125,-


ISBN 9789050955010


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Deze reeks is gewijd aan het Europese ius commune. Dat betekent dat zij ruimte biedt aan zowel rechtsvergelijkende studies als aan boeken over de doorwerking van verdragsteksten in nationale rechtsstelsels. Alle onderdelen van het recht worden daarbij bestreken. De serie wordt uitgegeven in verschillende Europese talen en staat onder auspiciën van METRO, het rechtswetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht.

Duurzame intieme relaties en samen met een partner een leefcontext opbouwen: het is al lang niet meer het monopolie van het klassieke huwelijk. In Nederland is er het geregistreerd partnerschap, in België de wettelijke samenwoning. Wellicht nog belangrijker is de gewone feitelijke samenwoning. In dit boek wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van verschillen naar gelang de leefvorm en zo ja, of er voor het gemaakte onderscheid een rechtvaardiging bestaat. Indien een onderscheid niet gerechtvaardigd is, wordt een oplossing gesuggereerd.

Dit boek, dat een intensieve Neder-Belgische rechtsvergelijking bevat, is bovendien intra- en interdisciplinair. De problematiek wordt niet alleen benaderd vanuit diverse juridische disciplines, gaande van ouder-kindrelaties, recht op levensonderhoud en alimentatie, over vermogensrecht en erfrecht tot sociale zekerheid en fiscaliteit, maar ook vanuit de demografie en de sociologie. De uitvoerige algemene rechtsvergelijkende conclusies schetsen de rode draad doorheen het hele verhaal en poneren een aantal beleidsaanbevelingen en stellingen voor verder onderzoek. Het boek bevat zowel een schat aan technische informatie voor eenieder die wil weten hoe de regels in België of Nederland in elkaar steken, als aan kritische inspiratie voor wie verder wil gaan en reflecteren over hoe het beter zou kunnen.

Beide editors zijn auteur van talloze nationale en internationale publicaties over dit onderwerp. Zo onder meer de Maastrichtse oratie van C. Forder over “Het informele huwelijk: de verbondenheid tussen mens, goed en schuld” en de Tilburgse oratie van A. L. Verbeke over “De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!”.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: