Gegevensbescherming in de praktijk

Dit boek bevat een grondige en praktische studie van de AVG en biedt een praktische leidraad o.m. bij het opstellen van overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens, privacyverklaringen en het register van verwerkingsactiviteiten, de aanstelling van een DPO en de melding van datalekken.

Studienamiddagen Gegevensbescherming in de praktijk: 1 jaar GDPR
7 november 2019 | Gent --- 21 november 2019 | Brussel

Meer informatie en inschrijven: https://intersentia.be/nl/gegevensbescherming-in-de-praktijk-1-jaar-gdpr.html

Editor(s):
Anouk Focquet, Eline Declerck
boek | verwacht | 1e editie
oktober 2019 | xviii + 218 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789400011007


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-


Verschijnt 29 oktober 2019

Inhoud

Dit boek bevat een grondige en praktische studie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De auteurs delen het analysekader en hun praktische oplossingen voor concrete vraagstukken met de lezer. Het boek wordt verder aangevuld met nuttige informatie van verschillende experts, waaronder de huidige en voormalige voorzitters van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Het boek vormt op die manier een unieke combinatie van academische toelichting en praktijkervaring, waardoor het een onmisbaar instrument is voor iedere advocaat, jurist en student die met (de juridische aspecten van) verwerking van persoonsgegevens in aanraking komt.

Het boek biedt een praktische leidraad o.m. bij het opstellen van overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens, privacyverklaringen en het register van verwerkingsactiviteiten, de aanstelling van een gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) en de melding van datalekken. Relevante beslissingspraktijk van verschillende nationale gegevensbeschermingsautoriteiten komt daarbij uitdrukkelijk aan bod. Verder gaat het boek in op de handhavingsprocedure voor de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en de samenwerking met andere Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. Tot slot behandelt het boek de concrete implementatie van enkele vaak voorkomende verwerkingsactiviteiten in het kader van direct marketing, fusies en overnames, HR, sociale media, cookies, enz.

Bij het aanreiken van oplossingen houdt het boek rekening met de specifieke context waarin KMO’s opereren.

De auteursequipe is samengesteld uit de volgende specialisten:

Anouk Focquet is counsel bij het advocatenkantoor contrast. Zij is hoofd en stichtend lid van de afdeling privacy en data protection. Anouk is verbonden onderzoeker bij de multidisciplinaire Research Group on Law, Science, Technology & Society (‘LSTS’) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Eline Declerck is senior advocaat bij het advocatenkantoor contrast en stichtend lid van de afdeling privacy en data protection. Beide auteurs zijn gespecialiseerd in privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

Laurence Vanhyfte, Julie Van Pée en Laura Sente zijn advocaten bij het advocatenkantoor contrast en tevens lid van de afdeling privacy en data protection.


Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.