Gedeeltelijke onteigening

Wanneer een onteigening slechts een gedeelte van een huis of gebouw treft, bezit de onteigende het recht om de onteigenaar tot de aankoop van het resterende deel van het huis of gebouw te verplichten. In dit boek wordt nagegaan op welke goederen dit recht van toepassing is en wie om de toepassing ervan kan verzoeken.
Auteur(s):
Robert Palmans, John Toury
Reeks:
CROW
Volume:
14
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2015 | x + 154 blz.

Paperback
€ 35,- € 50,-


ISBN 9789400006478

Inhoud

Een gedeeltelijke onteigening van een huis of gebouw roept steeds heel wat vragen op: hoe herstelt men volledig de schade die bij een gedeeltelijke onteigening wordt aangericht? Welke mogelijkheden staan er open voor de onteigenden? Welke zijn de verplichtingen van de onteigenaar en tot wat kan deze gedwongen worden? Kan de onteigende de restanten van het gebouw na de onteigening nog op een normale manier aanwenden? Quid met de zonevreemdheid van het onteigende goed? En wat met het kostenplaatje daarvan? Welke problemen kunnen of zullen zich aandienen als het onteigende deel wordt afgebroken?

Dit is het eerste boek dat deze weinig gekende materie integraal behandelt. Wanneer een onteigening slechts een gedeelte van een huis of gebouw treft, bezit de onteigende het recht om de onteigenaar tot de verwerving van het resterende deel van het huis of gebouw te verplichten. In dit boek wordt nagegaan op welke goederen dit recht van toepassing is en wie om de toepassing ervan kan verzoeken. Ook het lot van de grond onder het gedeeltelijk onteigende gebouw en de mogelijkheid tot wederoverdracht komen hierbij aan bod. In het laatste deel van dit boek worden alle aspecten van een gedeeltelijke onteigening (procedure, deskundigenverslag, …) grondig toegelicht aan de hand van een uitgebreide casestudy.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk II. Enkele algemene onteigeningsprincipes (p. 5)

Hoofdstuk III. De evolutie van de onteigeningswetgeving (p. 9)

Hoofdstuk IV. Gedeeltelijke onteigening van huizen en gebouwen (p. 15)

Hoofdstuk V. Op welke goederen is artikel 51 van toepassing? (p. 23)

Hoofdstuk VI. Wie kan om de toepassing van artikel 51 verzoeken? (p. 29)

Hoofdstuk VII. De eenzijdigheid van het verzoek (p. 55)

Hoofdstuk VIII. Wat is het lot van de grond onder de gebouwen? (p. 59)

Hoofdstuk IX. Wederoverdracht mogelijk of niet? (p. 67)

Hoofdstuk X. Vergoeding: verkoopprijs of onteigeningsvergoeding? (p. 75)

Hoofdstuk XI. De toepassing van artikel 51 rechtsvergelijkend (p. 91)

Hoofdstuk XII. Algemeen besluit (p. 107)

Hoofdstuk XIII. Praktijkvoorbeeld (p. 111)

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: