Gedeeld geluk

Moet het mogelijk zijn om het juridische ouderschap aan meer dan twee personen toe te kennen? Eind 2015 heeft de Senaat deze vraag opgenomen in een vraagstelling over mee(r)ouderschap, ter voorbereiding van toekomstige parlementaire werkzaamheden. 1 De Senaat erkent dat dit probleem complex is en een grondig onderzoek vereist.2 Deze rede beoogt daartoe een aanzet te geven.
Auteur(s):
Ingrid Boone
Reeks:
Acta Falconis
Volume:
13
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2016 | vi + 71 blz.

Paperback
€ 20,-


ISBN 9789400007741

Inhoud

Uit de samenvloeiing van medische en maatschappelijke ontwikkelingen is een nieuwe gezinsvorm ontstaan waarbij meer dan twee personen bewust ervoor kiezen om ouder te worden van een kind en het samen op te voeden. Vaak maken ze daarover afspraken nog voor het kind is verwekt. Deze gezinnen worden intentionele meeroudergezinnen genoemd. Zij vormen een nieuwe uitdaging voor het familierecht. Bijna overal, ook in België, is het aantal juridische ouders beperkt tot twee. Dit tweeoudermodel houdt geen rekening met het bestaan van meeroudergezinnen. Het biedt geen bescherming aan de relatie tussen het kind en (minstens) een van de personen betrokken bij het ouderschapsproject. De vraag rijst of het familierecht aan deze nieuwe gezinsvorm tegemoet moet komen, en zo ja, hoe. Moet het mogelijk zijn om het juridische ouderschap aan meer dan twee personen toe te kennen? Eind 2015 heeft de Senaat deze vraag opgenomen in een vraagstelling over mee(r)ouderschap, ter voorbereiding van toekomstige parlementaire werkzaamheden. 1 De Senaat erkent dat dit probleem complex is en een grondig onderzoek vereist.2 Deze rede beoogt daartoe een aanzet te geven.

Het eerste deel wil de lezer vertrouwd maken met het onderwerp door intentionele meeroudergezinnen als recent maatschappelijk fenomeen te situeren en te verklaren. In welke situaties komen deze gezinnen voor? Welke ontwikkelingen liggen eraan ten grondslag? Het tweede deel beantwoordt de vraag wat de juridische gevolgen zijn van de afspraken die de betrokkenen maken. Het Belgische familierecht inzake afstamming en ouderlijk gezag vormt het uitgangspunt van deze analyse. Vervolgens gaat het derde deel in op de vraag of intentionele meeroudergezinnen wettelijke erkenning moeten krijgen. Aan de hand van buitenlandse wetgeving verkent het laatste deel de mogelijkheden waarlangs intentionele meeroudergezinnen wettelijk kunnen worden verankerd.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Ingrid Boone

Gedeeld Geluk. Ouderschap in intentionele meeroudergezinnen (p. 1)

Ingrid Boone

Over de reeks

Acta Falconis

The series Acta Falconis contains the most important inaugural lectures of the Law Faculty of Leuven University. The volumes reflect on diverse issues in law and society.

Meer over deze reeks